Current Position:Home>>Flights>>ZHUHAI Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

ZHUHAI Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
MU4739738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456793.33%
MF1577738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456793.33%
G55291738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456793.33%
CZ3761738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456793.33%
GS7636JETZHUHAI [ 21:40 ] XIAN [ 00:20 ] .23456.0.00%
9H8304738ZHUHAI [ 21:05 ] XIAN [ 23:45 ] 123.56773.33%
9H8304738ZHUHAI [ 21:05 ] XIAN [ 23:45 ] ...4...73.33%
HU7577738ZHUHAI [ 09:05 ] XIAN [ 11:40 ] 1234567100.00%
9C8622320ZHUHAI [ 15:50 ] YANGZHOU TAIZHOU [ 18:25 ] 1....6.-%
9C8622320ZHUHAI [ 15:25 ] YANGZHOU TAIZHOU [ 18:00 ] .2345.7-%
HU7391738ZHUHAI [ 12:25 ] XUZHOU [ 14:35 ] 1.3.5.70.00%
HU7391738ZHUHAI [ 12:25 ] XUZHOU [ 14:35 ] 1......0.00%
HU7391738ZHUHAI [ 12:25 ] XUZHOU [ 14:35 ] ......70.00%
MF1903738ZHUHAI [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:30 ] 1234567-%
CZ6242738ZHUHAI [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:30 ] 1234567-%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] 123456770.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] ......770.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] .....6.70.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] ....5..70.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] ..3....70.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] .2.....70.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] 1......70.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] ......770.00%
FM929873EZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] .....6.80.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] .....6.80.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] .2.....80.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] ....5..80.00%
MU9298JETZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] 123456780.00%
FM9298JETZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] 123456780.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] 1......80.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] ...4...80.00%
EU2234319ZHUHAI [ 11:50 ] ZUNYI XINZHOU [ 13:55 ] .2.4.6.96.67%
CZ5586CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] .2.4.6.93.33%
G52608CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] .2.4.6.93.33%
GX8840190ZHUHAI [ 13:50 ] NANNING [ 15:10 ] 1.3.5.773.33%
CZ5247738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 12.456736.67%
3U4023738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 12.456736.67%
NS8343738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 12.456736.67%
MF8343738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 12.456736.67%
ZH3031738ZHUHAI [ 09:15 ] NANNING [ 10:45 ] 123456783.33%
CA4913738ZHUHAI [ 09:15 ] NANNING [ 10:45 ] 123456783.33%
SC4913738ZHUHAI [ 09:15 ] NANNING [ 10:45 ] 123456783.33%
3U8432320ZHUHAI [ 17:40 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 19:50 ] 123456713.33%
3U8874320ZHUHAI [ 17:55 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 20:15 ] ....5..70.00%
3U8874320ZHUHAI [ 17:55 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 20:15 ] .....6.70.00%
3U8432320ZHUHAI [ 17:30 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 19:20 ] ....5..13.33%
3U8432320ZHUHAI [ 17:30 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 19:20 ] ...4...13.33%
3U8432320ZHUHAI [ 17:30 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 19:20 ] 1......13.33%
CN7179738ZHUHAI [ 13:25 ] SANYA [ 14:40 ] .2.....-%
MU2727319ZHUHAI [ 17:10 ] SANYA [ 18:25 ] 123456756.67%
HU7338738ZHUHAI [ 16:50 ] SANYA [ 18:05 ] 123456733.33%
3U8431320ZHUHAI [ 13:40 ] SANYA [ 14:55 ] 12345676.67%
CN7179738ZHUHAI [ 13:25 ] SANYA [ 14:40 ] 1234567-%
BK2831738ZHUHAI [ 12:10 ] SANYA [ 13:30 ] 1.3.5.773.33%
MF4301738ZHUHAI [ 11:20 ] SANYA [ 12:35 ] 123456790.00%
CZ6703738ZHUHAI [ 11:20 ] SANYA [ 12:35 ] 123456790.00%
CA4392320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:55 ] .....6.73.33%
EU2234319ZHUHAI [ 11:50 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 15:55 ] .2.4.6.100.00%
MF1581738ZHUHAI [ 08:05 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 11:55 ] 123456793.33%
CZ3767738ZHUHAI [ 08:05 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 11:55 ] 123456793.33%
ZH4392320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:55 ] 12345.773.33%
CA4392320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:55 ] 12345.773.33%
MU5596319ZHUHAI [ 12:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 14:55 ] .2.....-%
CA4392320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:55 ] ....5..73.33%
ZH957873FZHUHAI [ 11:20 ] NANJING [ 13:35 ] .2.....76.67%
MU2754319ZHUHAI [ 12:25 ] NANJING [ 16:15 ] 123456753.33%
MU2728319ZHUHAI [ 21:30 ] NANJING [ 23:50 ] 123456766.67%
MF4207JETZHUHAI [ 20:10 ] NANJING [ 22:20 ] ..3...7%
CZ6582JETZHUHAI [ 20:10 ] NANJING [ 22:20 ] ..3...7-%
MF4207320ZHUHAI [ 19:40 ] NANJING [ 21:50 ] .2.4.6.%
CZ6582320ZHUHAI [ 19:40 ] NANJING [ 21:50 ] .2.4.6.-%
CZ6340319ZHUHAI [ 18:50 ] NANJING [ 21:05 ] 1234.67-%
MF4302738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 123456793.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 123456793.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] ....5..93.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] .2.....93.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] .2.....93.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 1......93.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] ..3....93.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] .....6.93.33%
GX8839190ZHUHAI [ 10:20 ] MEIXIAN [ 11:20 ] 1.3.5.773.33%
CA8842738ZHUHAI [ 18:10 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 19:40 ] ...4...-%
CA8842738ZHUHAI [ 18:10 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 19:40 ] 123.567-%
SC8842738ZHUHAI [ 18:10 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 19:40 ] 123.567-%
SC8842738ZHUHAI [ 18:10 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 19:40 ] ...4...-%
MF8344738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 12.456756.67%
NS8344738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 12.456756.67%
3U4024738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 12.456756.67%
CZ5248738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 12.456756.67%
CA4806738ZHUHAI [ 18:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 23:30 ] 123456796.67%
SC4806738ZHUHAI [ 18:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 23:30 ] 123456796.67%
Y87583738ZHUHAI [ 11:50 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:30 ] ..3....86.67%
Y87583738ZHUHAI [ 11:50 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:30 ] 12.456786.67%
G58411738ZHUHAI [ 11:35 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:05 ] ..3....0.00%
CA8411738ZHUHAI [ 11:35 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:05 ] ..3....-%
SC8411738ZHUHAI [ 11:35 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:05 ] ..3....-%
G58411738ZHUHAI [ 11:20 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 13:50 ] 12.45670.00%
MF4712319ZHUHAI [ 18:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 00:35 ] 1234.67-%
CZ6340319ZHUHAI [ 18:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 00:35 ] 1234.67-%
MF1553738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:50 ] .234.6760.00%
CZ3737738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:50 ] .234.6760.00%
MF1553738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:45 ] 1......60.00%
CZ3737738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:45 ] 1......60.00%
CZ3737738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:50 ] .....6.60.00%
CZ6340319ZHUHAI [ 18:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 00:35 ] ......7-%
LT4302321ZHUHAI [ 16:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:05 ] 123456790.00%
MU5650320ZHUHAI [ 14:40 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:00 ] .2.4.6756.67%
MF1487738ZHUHAI [ 08:50 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 15:00 ] .2.4...100.00%
CZ3665738ZHUHAI [ 08:50 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 15:00 ] .2.4...100.00%
MF4040738ZHUHAI [ 08:40 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 14:55 ] 1.3.5.783.33%
CZ6391738ZHUHAI [ 08:40 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 14:55 ] 1.3.5.783.33%
9C8622320ZHUHAI [ 15:50 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:05 ] 1....6.-%
9C8622320ZHUHAI [ 15:25 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:35 ] .2345.7-%
CZ5830CR9ZHUHAI [ 20:00 ] ZHANJIANG [ 20:45 ] 1.3.5.770.00%
G52680CR9ZHUHAI [ 20:00 ] ZHANJIANG [ 20:45 ] 1.3.5.773.33%
CZ5498738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] 123456780.00%
NS8642738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] 123456780.00%
MF8642738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] 123456780.00%
MF8642738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] ......780.00%
MF8642738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] ......780.00%
CA1474738ZHUHAI [ 18:50 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 22:00 ] .....6.30.00%
CN7180738ZHUHAI [ 19:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 22:30 ] .2.....-%
CA1474JETZHUHAI [ 21:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 00:40 ] 123456730.00%
ZH1474JETZHUHAI [ 21:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 00:40 ] 123456730.00%
CZ3739738ZHUHAI [ 20:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 23:25 ] 123456753.33%
MF1555738ZHUHAI [ 20:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 23:25 ] 123456753.33%
MU3527738ZHUHAI [ 20:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 23:25 ] 123456753.33%
CN7180738ZHUHAI [ 19:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 22:30 ] 1234567-%
G58411738ZHUHAI [ 11:35 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] ..3....0.00%
CA8411738ZHUHAI [ 11:35 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] ..3....-%
SC8411738ZHUHAI [ 11:35 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] ..3....-%
G58411738ZHUHAI [ 11:20 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] 12.45670.00%
CA8411738ZHUHAI [ 11:20 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] 12.4567-%
SC8411738ZHUHAI [ 11:20 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] 12.4567-%
9C8750320ZHUHAI [ 19:15 ] SHENYANG [ 23:00 ] ..3....92.00%
MF4207JETZHUHAI [ 20:10 ] SHENYANG [ 01:40 ] ..3...7%
CZ6582JETZHUHAI [ 20:10 ] SHENYANG [ 01:40 ] ..3...7-%
MF4207320ZHUHAI [ 19:40 ] SHENYANG [ 01:05 ] .2.4.6.%
CZ6582320ZHUHAI [ 19:40 ] SHENYANG [ 01:05 ] .2.4.6.-%
KY9716320ZHUHAI [ 15:20 ] SHENYANG [ 21:00 ] 123456786.67%
CA3500320ZHUHAI [ 15:20 ] SHENYANG [ 21:00 ] 123456786.67%
ZH9716320ZHUHAI [ 15:20 ] SHENYANG [ 21:00 ] 123456786.67%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] .....6.93.33%
CA4806738ZHUHAI [ 18:45 ] WENZHOU LONGWAN [ 20:35 ] 123456796.67%
SC4806738ZHUHAI [ 18:45 ] WENZHOU LONGWAN [ 20:35 ] 123456796.67%
MU951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] 123.56793.33%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] 123.56793.33%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] ...4...93.33%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] ....5..93.33%
MU951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] ..3....93.33%
GJ8838320ZHUHAI [ 21:00 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 23:05 ] .2345.780.00%
BK2806739ZHUHAI [ 19:05 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:05 ] .2.4.6.-%
MF1681738ZHUHAI [ 17:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 19:30 ] 123456780.00%
CZ3881738ZHUHAI [ 17:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 19:30 ] 123456780.00%
HU7242738ZHUHAI [ 10:20 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 12:25 ] 1234567100.00%
MF1565738ZHUHAI [ 08:00 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 10:00 ] 123456796.67%
CZ3749738ZHUHAI [ 08:00 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 10:00 ] 123456796.67%
DZ6297738ZHUHAI [ 06:50 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 08:50 ] 1234567-%
9C8820320ZHUHAI [ 10:25 ] SHANGHAI [ 12:45 ] 123456796.67%
FM929873EZHUHAI [ 16:00 ] SHANGHAI [ 20:20 ] .....6.73.33%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] SHANGHAI [ 20:20 ] .....6.73.33%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] SHANGHAI [ 17:00 ] .....6.73.33%
MU5220323ZHUHAI [ 20:25 ] SHANGHAI [ 22:45 ] .2.....50.00%
HO1158320ZHUHAI [ 21:20 ] SHANGHAI [ 23:45 ] .2.....30.00%
HO1160321ZHUHAI [ 10:35 ] SHANGHAI [ 12:55 ] .2.....90.00%
MU5202325ZHUHAI [ 12:10 ] SHANGHAI [ 14:35 ] .2.....70.00%
CZ3689738ZHUHAI [ 08:40 ] SHANGHAIPUDONG [ 10:55 ] .2.....-%
CZ353632NZHUHAI [ 20:45 ] SHANGHAIPUDONG [ 23:00 ] .2.....-%
Y87504738ZHUHAI [ 21:45 ] SHANGHAIPUDONG [ 00:05 ] .2.....83.33%
CZ3755738ZHUHAI [ 16:10 ] SHANGHAIPUDONG [ 18:25 ] .2.....63.33%
Y87504738ZHUHAI [ 21:45 ] SHANGHAIPUDONG [ 00:05 ] 123456783.33%
CZ3536320ZHUHAI [ 20:45 ] SHANGHAIPUDONG [ 23:00 ] 1234567-%
MF4726320ZHUHAI [ 20:45 ] SHANGHAIPUDONG [ 23:00 ] 1234567-%
SC8716738ZHUHAI [ 18:00 ] SHANGHAIPUDONG [ 20:15 ] .2.4.6.-%
MF1599738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] 123456760.00%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] 123456760.00%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] ...4...60.00%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] ..3....60.00%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] .....6.60.00%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] ..3....60.00%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] .2.....60.00%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] 1......60.00%
MF1597738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 123456773.33%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 123456773.33%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 1......73.33%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] .....6.73.33%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] ......773.33%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] ....5..73.33%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] ..3....73.33%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] ...4...73.33%
ZH4818320ZHUHAI [ 22:00 ] WUHAN [ 23:50 ] 123456773.33%
CA8218320ZHUHAI [ 22:00 ] WUHAN [ 23:50 ] 123456773.33%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] WUHAN [ 17:50 ] 123456776.67%
MF1650738ZHUHAI [ 14:05 ] WUHAN [ 15:55 ] 123456790.00%
CZ3846738ZHUHAI [ 14:05 ] WUHAN [ 15:55 ] 123456790.00%
CZ3761738ZHUHAI [ 08:15 ] WUHAN [ 10:00 ] .23456796.67%
CZ3761738ZHUHAI [ 08:15 ] WUHAN [ 10:00 ] 1......96.67%
MF1577738ZHUHAI [ 08:15 ] WUHAN [ 10:00 ] .23456796.67%
CA8842738ZHUHAI [ 18:10 ] QINGDAO [ 22:40 ] ...4...-%
CA8842738ZHUHAI [ 18:10 ] QINGDAO [ 22:40 ] 123.567-%
SC8842738ZHUHAI [ 18:10 ] QINGDAO [ 22:40 ] ...4...-%
SC8842738ZHUHAI [ 18:10 ] QINGDAO [ 22:40 ] 123.567-%
ZH3044738ZHUHAI [ 13:45 ] QINGDAO [ 18:00 ] 123456793.33%
CA4910738ZHUHAI [ 13:45 ] QINGDAO [ 18:00 ] 123456793.33%
SC4910738ZHUHAI [ 13:45 ] QINGDAO [ 18:00 ] 123456793.33%
SC8842738ZHUHAI [ 18:10 ] QINGDAO [ 22:40 ] ..3....-%
BK2806739ZHUHAI [ 19:05 ] TIANJIN [ 00:20 ] .2.4.6.-%
GS6527190ZHUHAI [ 17:50 ] TIANJIN [ 20:50 ] 1.3.5..-%
BK2832738ZHUHAI [ 16:55 ] TIANJIN [ 20:00 ] 1.3.5.772.41%
SC4694738ZHUHAI [ 15:35 ] TIANJIN [ 18:35 ] 123456750.00%
G54694738ZHUHAI [ 15:35 ] TIANJIN [ 18:35 ] 123456750.00%
CA4694738ZHUHAI [ 15:35 ] TIANJIN [ 18:35 ] 123456750.00%
ZH162073LZHUHAI [ 13:00 ] TIANJIN [ 16:10 ] .2.....83.33%
CA162073LZHUHAI [ 13:00 ] TIANJIN [ 16:10 ] .2.....83.33%
PN6373320ZHUHAI [ 19:40 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 21:50 ] .2.4.6.96.67%
PN6373320ZHUHAI [ 17:20 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] 1.3.5.796.67%
LT4302321ZHUHAI [ 16:00 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 18:10 ] 123456790.00%
MF1487738ZHUHAI [ 08:50 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 11:00 ] .2.4.6.100.00%
CZ3665738ZHUHAI [ 08:50 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 11:00 ] .2.4.6.100.00%
CZ3665738ZHUHAI [ 08:50 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 11:00 ] .....6.100.00%
GX8817JETZHUHAI [ 16:40 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 18:50 ] ....5..20.69%
CZ3665738ZHUHAI [ 09:10 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 11:20 ] .2.....100.00%
HU7172738ZHUHAI [ 18:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] 1.3.5.756.67%
G55043738ZHUHAI [ 08:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 13:20 ] .2.4.6.93.33%
MF1585738ZHUHAI [ 08:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 13:20 ] .2.4.6.93.33%
CZ3771738ZHUHAI [ 08:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 13:20 ] .2.4.6.93.33%
HU7172JETZHUHAI [ 18:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] ......756.67%
HU7172738ZHUHAI [ 18:45 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:45 ] ....5..56.67%
HU7172JETZHUHAI [ 18:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] ...4...56.67%
HU7172JETZHUHAI [ 18:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] ..3....56.67%
KY9716320ZHUHAI [ 15:20 ] NANCHANG [ 17:00 ] 123456783.33%
CA3500320ZHUHAI [ 15:20 ] NANCHANG [ 17:00 ] 123456783.33%
ZH9716320ZHUHAI [ 15:20 ] NANCHANG [ 17:00 ] 123456783.33%
ZH3044738ZHUHAI [ 13:45 ] NANCHANG [ 15:20 ] 123456773.33%
CA4910738ZHUHAI [ 13:45 ] NANCHANG [ 15:20 ] 123456773.33%
SC4910738ZHUHAI [ 13:45 ] NANCHANG [ 15:20 ] 123456773.33%
MF1585738ZHUHAI [ 08:50 ] NANCHANG [ 10:25 ] .2.4.6.100.00%
G55043738ZHUHAI [ 08:50 ] NANCHANG [ 10:25 ] .2.4.6.100.00%
9C8502320ZHUHAI [ 12:10 ] SHIJIAZHUANG [ 15:20 ] .2.4.6.80.00%
MF7082190ZHUHAI [ 13:30 ] SHIJIAZHUANG [ 18:35 ] .2..5.765.52%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] SHIJIAZHUANG [ 18:35 ] .2..5.765.52%
NS3278JETZHUHAI [ 13:30 ] SHIJIAZHUANG [ 18:35 ] ...4...65.52%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] SHIJIAZHUANG [ 18:35 ] ...4...65.52%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] SHIJIAZHUANG [ 18:35 ] 1......65.52%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] SHIJIAZHUANG [ 18:35 ] .....6.65.52%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] SHIJIAZHUANG [ 18:35 ] ...4...65.52%
MU5650320ZHUHAI [ 14:40 ] NINGBO [ 17:00 ] .2.4.6743.33%
MF7082190ZHUHAI [ 13:30 ] NINGBO [ 15:40 ] .2..5.770.00%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] NINGBO [ 15:40 ] .2..5.770.00%
MU5650JETZHUHAI [ 14:40 ] NINGBO [ 17:00 ] .2.....43.33%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] NINGBO [ 15:40 ] ...4...70.00%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] NINGBO [ 15:40 ] 1......70.00%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] NINGBO [ 15:40 ] .....6.70.00%
NS3278190ZHUHAI [ 13:30 ] NINGBO [ 15:40 ] ...4...70.00%
CA8818738ZHUHAI [ 22:50 ] XIAMEN [ 00:10 ] ..3.5.776.67%
SC8818738ZHUHAI [ 22:50 ] XIAMEN [ 00:10 ] ..3.5.776.67%
CZ5224738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 18:00 ] 1234.67-%
NS8320738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 18:00 ] 1234.67-%
MF8320738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 18:00 ] 1234.67-%
CZ5224738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 17:55 ] ....5..-%
NS8320738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 17:55 ] ....5..-%
MF8320738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 17:55 ] ....5..-%
CZ5830CR9ZHUHAI [ 20:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:55 ] 1.3.5.780.00%
G52680CR9ZHUHAI [ 20:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:55 ] 1.3.5.783.33%
MF1597738ZHUHAI [ 12:15 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 13:50 ] 123456780.00%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 13:50 ] 123456780.00%
CA4262319ZHUHAI [ 11:20 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 13:05 ] .2.4.6.80.00%
MF1581738ZHUHAI [ 08:05 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 09:40 ] 123456796.67%
CZ3767738ZHUHAI [ 08:05 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 09:40 ] 123456796.67%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 13:50 ] 1......80.00%

China Flights Schedule