Current Position:Home>>Flights>>ZHUHAI Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

ZHUHAI Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
3U8902320ZHUHAI [ 21:00 ] KUNMING CHANGSHUI [ 23:00 ] ......766.67%
3U8902320ZHUHAI [ 19:45 ] KUNMING CHANGSHUI [ 21:40 ] ..3.5..66.67%
MF1563738ZHUHAI [ 18:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 20:35 ] 123456743.33%
CZ3747738ZHUHAI [ 18:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 20:35 ] 123456746.67%
NS8641738ZHUHAI [ 17:05 ] KUNMING CHANGSHUI [ 19:05 ] 12.45676.67%
CZ5497738ZHUHAI [ 17:05 ] KUNMING CHANGSHUI [ 19:05 ] 12.45676.67%
MF8641738ZHUHAI [ 17:05 ] KUNMING CHANGSHUI [ 19:05 ] 12.45676.67%
GJ8837320ZHUHAI [ 11:35 ] KUNMING CHANGSHUI [ 13:45 ] .2345.720.00%
G5268BJETZHUHAI [ 13:00 ] XINING [ 21:35 ] .2.4.6.95.24%
G5268BJETZHUHAI [ 13:00 ] XINING [ 19:50 ] 1.3.5..95.24%
HU7391738ZHUHAI [ 12:25 ] XUZHOU [ 14:35 ] 1.3.5.747.37%
HU7391738ZHUHAI [ 12:25 ] XUZHOU [ 14:35 ] ....5..47.37%
HU7391738ZHUHAI [ 12:25 ] XUZHOU [ 14:35 ] ......747.37%
HU7391738ZHUHAI [ 12:25 ] XUZHOU [ 14:35 ] 1......47.37%
MF1903JETZHUHAI [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:30 ] ..3.5.766.67%
CZ6242JETZHUHAI [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:30 ] ..3.5.766.67%
MF1903738ZHUHAI [ 13:15 ] YINCHUAN [ 18:35 ] 12.4.6.66.67%
CZ6242738ZHUHAI [ 13:15 ] YINCHUAN [ 18:35 ] 12.4.6.66.67%
CZ6242738ZHUHAI [ 13:15 ] YINCHUAN [ 18:35 ] ...4...66.67%
CZ624273GZHUHAI [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:30 ] ..3....66.67%
CZ6242738ZHUHAI [ 13:15 ] YINCHUAN [ 18:35 ] .2.....66.67%
CZ6242738ZHUHAI [ 13:15 ] YINCHUAN [ 18:35 ] 1......66.67%
EU2234319ZHUHAI [ 11:50 ] ZUNYI XINZHOU [ 13:55 ] .2.4.6.83.33%
MU1802CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] ...4.6.90.00%
CA5804CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] ...4.6.90.00%
CZ5586CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] ...4.6.90.00%
SC2608CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] ...4.6.90.00%
G52608CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] ...4.6.90.00%
G52608CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] .....6.90.00%
G52608CR9ZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] ...4...90.00%
G52608JETZHUHAI [ 10:55 ] LIUZHOU [ 12:20 ] .2.....90.00%
GS8840190ZHUHAI [ 13:50 ] NANNING [ 15:20 ] 1.3.5.753.33%
GX8840190ZHUHAI [ 13:50 ] NANNING [ 15:20 ] 1.3.5.753.33%
3U4023738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 1.345..70.00%
NS8343738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 1.345..70.00%
CZ5247738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 1.345..70.00%
MF8343738ZHUHAI [ 10:30 ] NANNING [ 11:50 ] 1.345..70.00%
ZH3031738ZHUHAI [ 09:15 ] NANNING [ 10:45 ] 123456793.33%
CA4913738ZHUHAI [ 09:15 ] NANNING [ 10:45 ] 123456793.33%
GS8839190ZHUHAI [ 10:20 ] MEIXIAN [ 11:20 ] 1.3.5.773.33%
GX8839190ZHUHAI [ 10:20 ] MEIXIAN [ 11:20 ] 1.3.5.773.33%
G52680JETZHUHAI [ 20:00 ] ZHANJIANG [ 20:45 ] ....5..63.33%
SC2680CR9ZHUHAI [ 20:00 ] ZHANJIANG [ 20:45 ] 1.3.5.763.33%
CA5834CR9ZHUHAI [ 20:00 ] ZHANJIANG [ 20:45 ] 1.3.5.763.33%
CZ5830CR9ZHUHAI [ 20:00 ] ZHANJIANG [ 20:45 ] 1.3.5.763.33%
G52680CR9ZHUHAI [ 20:00 ] ZHANJIANG [ 20:45 ] 1.3.5.763.33%
LT4302321ZHUHAI [ 16:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:05 ] 123456770.00%
MU5650320ZHUHAI [ 14:40 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:00 ] .2.....46.67%
MU5650320ZHUHAI [ 14:40 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:00 ] ...4.6746.67%
MF1487738ZHUHAI [ 08:50 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 15:00 ] .2.4...96.67%
CZ3665738ZHUHAI [ 08:50 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 15:00 ] .2.4...96.67%
MF1487738ZHUHAI [ 08:50 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 14:50 ] .....6.96.67%
CZ3665738ZHUHAI [ 08:50 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 14:50 ] .....6.96.67%
MF4040738ZHUHAI [ 08:40 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 14:55 ] 1.3.5.770.00%
NS8642738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] 12.456763.33%
CZ5498738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] 12.456763.33%
MF8642738ZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] 12.456763.33%
MF8642JETZHUHAI [ 22:45 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 23:55 ] 1......63.33%
G58411738ZHUHAI [ 11:35 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] ..3....56.67%
CA8411738ZHUHAI [ 11:35 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] ..3....60.00%
SC8411738ZHUHAI [ 11:35 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] ..3....56.67%
G58411738ZHUHAI [ 11:20 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] 12.456.56.67%
CA8411738ZHUHAI [ 11:20 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] 12.456.60.00%
SC8411738ZHUHAI [ 11:20 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] 12.456.56.67%
SC8411JETZHUHAI [ 11:20 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:35 ] ......756.67%
MF1599738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] 123456766.67%
MF1599738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] 123456766.67%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] 123456763.33%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] 123456763.33%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] TAIYUAN [ 18:55 ] ......763.33%
DZ6233738ZHUHAI [ 09:00 ] TAIYUAN [ 13:25 ] 1......-%
DZ6233738ZHUHAI [ 09:00 ] TAIYUAN [ 13:25 ] ..3....-%
DZ6233738ZHUHAI [ 09:00 ] TAIYUAN [ 13:25 ] ......7-%
CA3500320ZHUHAI [ 15:20 ] NANCHANG [ 17:00 ] 123456.56.67%
KY9716320ZHUHAI [ 15:20 ] NANCHANG [ 17:00 ] 123456.56.67%
ZH9716320ZHUHAI [ 15:20 ] NANCHANG [ 17:00 ] 123456.56.67%
ZH3044738ZHUHAI [ 13:45 ] NANCHANG [ 15:20 ] 123456783.33%
CA4910738ZHUHAI [ 13:45 ] NANCHANG [ 15:20 ] 123456783.33%
SC4910738ZHUHAI [ 13:45 ] NANCHANG [ 15:20 ] 123456783.33%
MF1585738ZHUHAI [ 08:50 ] NANCHANG [ 10:25 ] .2.4.6.100.00%
G55043738ZHUHAI [ 08:50 ] NANCHANG [ 10:25 ] .2.4.6.100.00%
CA4262JETZHUHAI [ 11:20 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 13:05 ] .2.....93.33%
CA4262JETZHUHAI [ 11:20 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 13:05 ] ...4...93.33%
G52680JETZHUHAI [ 20:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:55 ] ....5..90.00%
SC2680CR9ZHUHAI [ 20:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:55 ] 1.3.5.790.00%
CA5834CR9ZHUHAI [ 20:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:55 ] 1.3.5.790.00%
CZ5830CR9ZHUHAI [ 20:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:55 ] 1.3.5.790.00%
G52680CR9ZHUHAI [ 20:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:55 ] 1.3.5.790.00%
MF1597738ZHUHAI [ 12:15 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 13:50 ] 123456730.00%
Y87583738ZHUHAI [ 11:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:30 ] ......740.00%
CA4806738ZHUHAI [ 18:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 23:30 ] 123456776.67%
SC4806738ZHUHAI [ 18:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 23:30 ] 123456776.67%
Y87583738ZHUHAI [ 11:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:30 ] ......740.00%
Y87583738ZHUHAI [ 11:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:30 ] 123....40.00%
Y87583738ZHUHAI [ 11:45 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:30 ] ...456.40.00%
G58411738ZHUHAI [ 11:35 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:05 ] ..3....70.00%
CA8411738ZHUHAI [ 11:35 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 14:05 ] ..3....70.00%
MF4302738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 123456743.33%
MF4302738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 123456743.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 123456743.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 123456743.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] ...4...43.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] ..3....43.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] 1......43.33%
CZ6704738ZHUHAI [ 15:50 ] YIWU [ 17:50 ] .2.....43.33%
3U8432320ZHUHAI [ 17:40 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 19:50 ] 123456726.67%
3U8432320ZHUHAI [ 17:40 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 19:50 ] 123456726.67%
3U8432JETZHUHAI [ 17:40 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 19:50 ] ......726.67%
3U8874321ZHUHAI [ 17:55 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 20:15 ] .2.....70.00%
CN7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] 123456760.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] 123456760.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] 1......60.00%
HU7768738ZHUHAI [ 16:00 ] URUMQI [ 23:15 ] ......760.00%
CA8842738ZHUHAI [ 18:10 ] QINGDAO [ 22:40 ] 123456733.33%
SC8842738ZHUHAI [ 18:10 ] QINGDAO [ 22:40 ] 123456733.33%
ZH3044738ZHUHAI [ 13:45 ] QINGDAO [ 18:00 ] 123456766.67%
CA4910738ZHUHAI [ 13:45 ] QINGDAO [ 18:00 ] 123456766.67%
SC4910738ZHUHAI [ 13:45 ] QINGDAO [ 18:00 ] 123456766.67%
CA4282738ZHUHAI [ 12:55 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 15:00 ] .2.....72.00%
CA4282738ZHUHAI [ 12:55 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 15:00 ] 1.3456772.00%
SC2608CR9ZHUHAI [ 10:55 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:45 ] ...4.6.80.00%
G52608CR9ZHUHAI [ 10:55 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:45 ] ...4.6.80.00%
MU1802CR9ZHUHAI [ 10:55 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:45 ] ...4.6.80.00%
CZ5586CR9ZHUHAI [ 10:55 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:45 ] ...4.6.80.00%
CA5804CR9ZHUHAI [ 10:55 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:45 ] ...4.6.80.00%
PN6264JETZHUHAI [ 23:25 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 01:30 ] 1.3.5.760.00%
MU2754JETZHUHAI [ 12:25 ] NANJING [ 16:15 ] 123456766.67%
MU2728319ZHUHAI [ 21:30 ] NANJING [ 23:50 ] 123456766.67%
CZ6582JETZHUHAI [ 20:10 ] NANJING [ 22:20 ] ......737.93%
CZ6582JETZHUHAI [ 20:10 ] NANJING [ 22:20 ] 1.3.5..37.93%
MF4207JETZHUHAI [ 20:10 ] NANJING [ 22:20 ] ......741.38%
MF4207JETZHUHAI [ 20:10 ] NANJING [ 22:20 ] 1.3.5..41.38%
MF4207320ZHUHAI [ 20:05 ] NANJING [ 22:15 ] .2.4.6.41.38%
CZ6582320ZHUHAI [ 20:05 ] NANJING [ 22:15 ] .2.4.6.37.93%
MU9516JETZHUHAI [ 13:05 ] SHANGHAI [ 17:00 ] ..3....46.67%
FM9298JETZHUHAI [ 16:00 ] SHANGHAI [ 20:20 ] 123456768.97%
MU9298JETZHUHAI [ 16:00 ] SHANGHAI [ 20:20 ] 123456768.97%
MU9516JETZHUHAI [ 13:05 ] SHANGHAI [ 17:00 ] 123456.46.67%
FM9516JETZHUHAI [ 13:05 ] SHANGHAI [ 17:00 ] 123456.46.67%
CA3212320ZHUHAI [ 21:20 ] SHANGHAI [ 23:45 ] 123456713.33%
HO1158320ZHUHAI [ 21:20 ] SHANGHAI [ 23:45 ] 123456713.33%
MU3962320ZHUHAI [ 21:20 ] SHANGHAI [ 23:45 ] 123456713.33%
MF4712319ZHUHAI [ 18:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 00:35 ] 123456770.00%
MF4712319ZHUHAI [ 18:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 00:35 ] 123456770.00%
CZ6340319ZHUHAI [ 18:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 00:35 ] 123456770.00%
CZ6340319ZHUHAI [ 18:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 00:35 ] 123456770.00%
MF1553738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:50 ] .23456783.33%
CZ3737738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:50 ] .23456780.00%
MF1553738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:45 ] 1......83.33%
CZ3737738ZHUHAI [ 08:50 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 14:45 ] 1......80.00%
DZ6299738ZHUHAI [ 13:25 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 15:05 ] .2.....73.33%
CA8842738ZHUHAI [ 18:10 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 19:40 ] 123456726.67%
SC8842738ZHUHAI [ 18:10 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 19:40 ] 123456726.67%
CZ5248738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 1.345..56.67%
3U4024738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 1.345..56.67%
NS8344738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 1.345..56.67%
MF8344738ZHUHAI [ 14:40 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 16:10 ] 1.345..56.67%
DZ6299738ZHUHAI [ 13:25 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 15:05 ] 123456773.33%
MF4207JETZHUHAI [ 20:10 ] SHENYANG [ 01:40 ] 1.3.5..60.00%
MF4207JETZHUHAI [ 20:10 ] SHENYANG [ 01:40 ] ......760.00%
CZ6582JETZHUHAI [ 20:10 ] SHENYANG [ 01:40 ] 1.3.5..58.62%
CZ6582JETZHUHAI [ 20:10 ] SHENYANG [ 01:40 ] ......758.62%
MF4207320ZHUHAI [ 20:05 ] SHENYANG [ 01:35 ] .2.4.6.60.00%
CZ6582320ZHUHAI [ 20:05 ] SHENYANG [ 01:35 ] .2.4.6.58.62%
MF4207320ZHUHAI [ 19:40 ] SHENYANG [ 01:05 ] .2.4.6.60.00%
CZ6582320ZHUHAI [ 19:40 ] SHENYANG [ 01:05 ] .2.4.6.58.62%
MF1577738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
MF1577738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
G55291738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
G55291738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
MU4739738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
MU4739738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
CZ3761738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
CZ3761738ZHUHAI [ 08:15 ] XIAN [ 12:30 ] 123456782.76%
MF1597738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 123456740.00%
MF1597738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 123456740.00%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 123456740.00%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 123456740.00%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] ..3....40.00%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] .2.....40.00%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] 1......40.00%
CZ3787738ZHUHAI [ 12:15 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 16:45 ] ......740.00%
MU9298JETZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] 123456760.00%
FM9298JETZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] 123456760.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] .....6.60.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] 1......60.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] ....5..60.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] ...4...60.00%
FM929873EZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] .2.....60.00%
FM9298738ZHUHAI [ 16:00 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 17:00 ] .....6.60.00%
GS6528JETZHUHAI [ 14:20 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 15:15 ] 1......50.00%
DZ6287738ZHUHAI [ 20:10 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 21:05 ] .2.....59.26%
DZ6287738ZHUHAI [ 20:10 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 21:05 ] 1.3456759.26%
DZ6287738ZHUHAI [ 19:35 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:35 ] 123456759.26%
HU7392738ZHUHAI [ 19:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:30 ] 1.3.5.736.84%
HU7578738ZHUHAI [ 16:40 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 17:40 ] 123456763.33%
DZ6303738ZHUHAI [ 16:25 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 17:25 ] 123456746.67%
GS6528195ZHUHAI [ 14:20 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 15:15 ] 1.3.5..50.00%
HU7338738ZHUHAI [ 17:15 ] SANYA [ 18:30 ] 123456733.33%
MU2727319ZHUHAI [ 17:10 ] SANYA [ 18:25 ] 123456743.33%
3U8431320ZHUHAI [ 13:40 ] SANYA [ 14:55 ] 123456726.67%
3U8431320ZHUHAI [ 13:40 ] SANYA [ 14:55 ] 123456726.67%
HU7179738ZHUHAI [ 13:25 ] SANYA [ 14:40 ] 123456.23.33%
HU7179738ZHUHAI [ 13:25 ] SANYA [ 14:40 ] 123456723.33%
CN7179738ZHUHAI [ 13:25 ] SANYA [ 14:40 ] 123456723.33%
CN7179738ZHUHAI [ 13:25 ] SANYA [ 14:40 ] 123456.23.33%
CA4392320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:55 ] .....6.70.00%
CA4218JETZHUHAI [ 19:55 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:30 ] ..3....50.00%
CA4392320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:55 ] ......770.00%
EU2234319ZHUHAI [ 11:50 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 15:55 ] .2.4.6.96.67%
MF1581738ZHUHAI [ 08:05 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 11:55 ] 123456796.67%
CZ3767738ZHUHAI [ 08:05 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 11:55 ] 123456796.67%
TV6412320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:00 ] 1.3.5..73.33%
ZH4392320ZHUHAI [ 20:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:00 ] 1.3.5..73.33%
DZ6297738ZHUHAI [ 06:50 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 08:50 ] ......796.67%
GJ8816320ZHUHAI [ 22:05 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 00:10 ] 1.3...750.00%
GJ8838320ZHUHAI [ 21:00 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 23:05 ] .2345.756.67%
MF8530737ZHUHAI [ 19:55 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:55 ] .....6.10.00%
MF8530738ZHUHAI [ 19:55 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:55 ] ....5..10.00%
BK2806738ZHUHAI [ 19:05 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:05 ] .2.4.6.28.57%
MF1681738ZHUHAI [ 17:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 19:30 ] 123456763.33%
CZ3881738ZHUHAI [ 17:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 19:30 ] 123456763.33%
FM9516JETZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] ..3....33.33%
CA4806738ZHUHAI [ 18:45 ] WENZHOU LONGWAN [ 20:35 ] 123456770.00%
SC4806738ZHUHAI [ 18:45 ] WENZHOU LONGWAN [ 20:35 ] 123456770.00%
MU9516JETZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] 123456.33.33%
FM9516JETZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] 123456.33.33%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] ..3....33.33%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] .2.....33.33%
FM951673EZHUHAI [ 13:05 ] WENZHOU LONGWAN [ 14:55 ] .....6.33.33%
DZ6304738ZHUHAI [ 20:05 ] ZHENGZHOU [ 22:30 ] 123456726.67%
DZ6294738ZHUHAI [ 19:20 ] ZHENGZHOU [ 21:50 ] 123456746.67%
MF1903JETZHUHAI [ 13:20 ] ZHENGZHOU [ 15:55 ] ..3.5.766.67%
CZ6242JETZHUHAI [ 13:20 ] ZHENGZHOU [ 15:55 ] ..3.5.766.67%
MF1903738ZHUHAI [ 13:15 ] ZHENGZHOU [ 15:40 ] 12.4.6.66.67%
CZ6242738ZHUHAI [ 13:15 ] ZHENGZHOU [ 15:40 ] 12.4.6.66.67%
PN6244320ZHUHAI [ 09:45 ] ZHENGZHOU [ 12:15 ] 123456776.67%
MF1553738ZHUHAI [ 08:50 ] ZHENGZHOU [ 11:15 ] 1......86.67%
CA8818738ZHUHAI [ 21:40 ] XIAMEN [ 23:00 ] 12.4.6.60.00%
SC8818738ZHUHAI [ 21:40 ] XIAMEN [ 23:00 ] 12.4.6.60.00%
CA8818737ZHUHAI [ 20:55 ] XIAMEN [ 22:15 ] ..3.5.760.00%
SC8818737ZHUHAI [ 20:55 ] XIAMEN [ 22:15 ] ..3.5.760.00%
CZ5224738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 18:00 ] 1234.6770.00%
NS8320738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 18:00 ] 1234.6766.67%
MF8320738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 18:00 ] 1234.6766.67%
CZ5224738ZHUHAI [ 16:40 ] XIAMEN [ 17:55 ] ....5..70.00%
HU7172738ZHUHAI [ 18:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] 12345.756.67%
G55043738ZHUHAI [ 08:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 13:20 ] .2.4.6.90.00%
MF1585738ZHUHAI [ 08:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 13:20 ] .2.4.6.90.00%
CZ3771738ZHUHAI [ 08:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 13:20 ] .2.4.6.90.00%
HU7172JETZHUHAI [ 18:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] ..3....56.67%
PN6373320ZHUHAI [ 19:40 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 21:50 ] .2.4.6.60.00%
PN6373JETZHUHAI [ 17:20 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] 1.3.5.760.00%
LT4302321ZHUHAI [ 16:00 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 18:10 ] 123456773.33%
MF1487738ZHUHAI [ 08:50 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 11:00 ] .2.4.6.96.67%
CZ3665738ZHUHAI [ 08:50 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 11:00 ] .2.4.6.96.67%
PN6373JETZHUHAI [ 17:20 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] ..3....60.00%
PN6373320ZHUHAI [ 17:20 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] 1......60.00%
PN6373320ZHUHAI [ 17:20 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] ..3....60.00%
CA8278JETZHUHAI [ 18:35 ] TIANJIN [ 21:40 ] ...4...-%
CA8278JETZHUHAI [ 18:35 ] TIANJIN [ 21:40 ] ...4...-%
GS6527JETZHUHAI [ 18:10 ] TIANJIN [ 21:15 ] 1......58.33%
BK2806738ZHUHAI [ 19:05 ] TIANJIN [ 00:20 ] .2.4.6.35.71%
CA8278JETZHUHAI [ 18:35 ] TIANJIN [ 21:40 ] 12345..-%
CA9696JETZHUHAI [ 18:35 ] TIANJIN [ 21:40 ] 123456.30.43%
GS6527195ZHUHAI [ 18:10 ] TIANJIN [ 21:15 ] 1.3....58.33%
GS6527195ZHUHAI [ 17:50 ] TIANJIN [ 20:50 ] ....5..58.33%
BK3032738ZHUHAI [ 22:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 00:20 ] .2...6.50.00%
HU7172738ZHUHAI [ 18:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 20:15 ] 12345.753.33%
MF1599738ZHUHAI [ 14:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 16:05 ] 123456773.33%
MF1599738ZHUHAI [ 14:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 16:05 ] 123456773.33%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 16:05 ] 123456773.33%
CZ3791738ZHUHAI [ 14:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 16:05 ] 123456773.33%
MU2754JETZHUHAI [ 12:25 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:45 ] 123456753.33%
HU7172JETZHUHAI [ 18:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 20:15 ] ..3....53.33%

China Flights Schedule