Current Position:Home>>Flights>>YANCHENG Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

YANCHENG Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] 1.3.5.796.67%
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] 1......96.67%
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] ....5..96.67%
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] 1......96.67%
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] ..3....96.67%
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] 1......96.67%
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] 1......96.67%
9C8509320YANCHENG [ 16:25 ] TIANJIN [ 18:15 ] ..3....96.67%
MU386873SYANCHENG [ 21:40 ] BEIJING NANYUAN [ 23:45 ] 1234567-%
KN591673SYANCHENG [ 21:40 ] BEIJING NANYUAN [ 23:45 ] 1234567-%
G58792738YANCHENG [ 18:25 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 20:55 ] 123456770.00%
CA8792738YANCHENG [ 18:25 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 20:55 ] 123456770.00%
SC8792738YANCHENG [ 18:25 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 20:55 ] 123456770.00%
SC8792738YANCHENG [ 18:25 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 20:55 ] ....5..70.00%
SC8792738YANCHENG [ 18:25 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 20:55 ] .....6.70.00%
SC8792738YANCHENG [ 18:25 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 20:55 ] ...4...70.00%
CA8791738YANCHENG [ 13:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 15:15 ] 12345.790.00%
G58791738YANCHENG [ 13:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 15:15 ] 12345.790.00%
SC8791738YANCHENG [ 13:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 15:15 ] 12345.790.00%
G58791738YANCHENG [ 13:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 15:10 ] .....6.90.00%
CA8791738YANCHENG [ 13:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 15:10 ] .....6.90.00%
SC8791738YANCHENG [ 13:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 15:10 ] .....6.90.00%
SC8791738YANCHENG [ 13:50 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 15:10 ] .....6.90.00%
GY7124190YANCHENG [ 21:00 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 23:35 ] 123456760.00%
GY7123190YANCHENG [ 17:00 ] YANTAI PENGLAI [ 18:10 ] 123456790.00%
MU2545738YANCHENG [ 10:00 ] SHENYANG [ 11:55 ] 123456793.33%
MU2546738YANCHENG [ 15:55 ] WUHAN [ 17:25 ] 123456780.00%
MF8093738YANCHENG [ 15:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:20 ] .....6.96.67%
CZ5051738YANCHENG [ 15:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:20 ] .2.4.6.96.67%
NS8093738YANCHENG [ 15:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:20 ] .2.4.6.96.67%
3U4005738YANCHENG [ 15:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:20 ] .2.4.6.96.67%
MF8093738YANCHENG [ 15:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:20 ] .2.4.6.96.67%
MF8093738YANCHENG [ 15:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:20 ] .....6.96.67%
MF8093738YANCHENG [ 15:00 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:20 ] ...4...96.67%
CZ5052738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:30 ] .2.4.6.36.67%
NS8094738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:30 ] .2.4.6.36.67%
3U4006738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:30 ] .2.4.6.36.67%
MF8094738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:30 ] .2.4.6.36.67%
MF8094738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:30 ] .2.....36.67%
MF8094738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:30 ] .....6.36.67%
MF8094738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:35 ] ...4...36.67%
MF8094738YANCHENG [ 21:35 ] XIAMEN [ 23:35 ] .....6.36.67%
MU2254320YANCHENG [ 14:40 ] XIAN [ 16:30 ] .....6.63.33%
MU2254320YANCHENG [ 14:40 ] XIAN [ 16:30 ] 123456763.33%
MU2254320YANCHENG [ 14:40 ] XIAN [ 16:30 ] ....5..63.33%
MU2254320YANCHENG [ 14:40 ] XIAN [ 16:30 ] ...4...63.33%
MU2254320YANCHENG [ 14:40 ] XIAN [ 16:30 ] ..3....63.33%
MU2253320YANCHENG [ 10:05 ] SHANGHAI [ 11:15 ] .....6.100.00%
CZ9050320YANCHENG [ 10:05 ] SHANGHAI [ 11:15 ] 1234567100.00%
MU2253320YANCHENG [ 10:05 ] SHANGHAI [ 11:15 ] 1234567100.00%
MU2253320YANCHENG [ 10:05 ] SHANGHAI [ 11:15 ] ....5..100.00%
MU2253320YANCHENG [ 10:05 ] SHANGHAI [ 11:15 ] ...4...100.00%
MU2253320YANCHENG [ 10:05 ] SHANGHAI [ 11:15 ] ..3....100.00%
MF1126E90YANCHENG [ 21:20 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:40 ] 123456750.00%
CZ3268E90YANCHENG [ 21:20 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:40 ] 123456750.00%
MU5750JETYANCHENG [ 19:10 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 21:05 ] 123456768.97%
MU5750737YANCHENG [ 19:10 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 21:05 ] ..3....68.97%
MU575073HYANCHENG [ 19:10 ] KUNMING CHANGSHUI [ 00:15 ] 123456755.17%
MU575073HYANCHENG [ 19:10 ] KUNMING CHANGSHUI [ 00:15 ] .2.....55.17%
CA1592738YANCHENG [ 21:15 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 23:05 ] ..3....63.33%
ZH159273NYANCHENG [ 14:15 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 16:05 ] 1...5..63.33%
CA159273NYANCHENG [ 14:15 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 16:05 ] 1...5..63.33%
ZH159273NYANCHENG [ 09:55 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 11:45 ] ..3.5..63.33%
CA159273NYANCHENG [ 09:55 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 11:45 ] ..3.5..63.33%
CA159273NYANCHENG [ 14:15 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 16:05 ] 1......63.33%
CA159273NYANCHENG [ 09:55 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 11:45 ] ..3....63.33%
CA1592JETYANCHENG [ 09:55 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 11:45 ] .2.....63.33%
9C8510320YANCHENG [ 22:15 ] SHENZHEN [ 00:55 ] 1.3.5.786.67%
MF4646JETYANCHENG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 21:45 ] .2.4..780.00%
CZ8636JETYANCHENG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 21:45 ] .2.4..780.00%
MF4646320YANCHENG [ 10:30 ] SHENZHEN [ 13:10 ] 1......80.00%
CZ8636320YANCHENG [ 10:30 ] SHENZHEN [ 13:10 ] 1......80.00%
MF4646JETYANCHENG [ 10:20 ] SHENZHEN [ 12:50 ] ..3.5..80.00%
CZ8636JETYANCHENG [ 10:20 ] SHENZHEN [ 12:50 ] ..3.5..80.00%
CZ8636320YANCHENG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 21:45 ] .....6.80.00%

China Flights Schedule