Current Position:Home>>Flights>>XUZHOU Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

XUZHOU Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] ZHUHAI [ 18:45 ] 1.3.5.747.37%
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] ZHUHAI [ 18:45 ] ....5..47.37%
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] ZHUHAI [ 18:45 ] 1......47.37%
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] ZHUHAI [ 18:45 ] ......747.37%
GJ8689320XUZHOU [ 11:40 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 13:50 ] 1.3.5..57.14%
HU7038738XUZHOU [ 16:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 21:10 ] .2.4.6.76.67%
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:30 ] 1.3.5.736.84%
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:30 ] ....5..36.84%
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:30 ] 1......36.84%
HU7392738XUZHOU [ 16:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:30 ] ......736.84%
HU7038738XUZHOU [ 16:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 21:10 ] .....6.76.67%
8L986473DXUZHOU [ 12:40 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:55 ] 123456776.67%
8L986473DXUZHOU [ 12:35 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:50 ] 123456.76.67%
GT1034320XUZHOU [ 21:15 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 23:45 ] 1.3.5.740.00%
JD5370JETXUZHOU [ 12:45 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 14:30 ] 123456768.97%
GX8834190XUZHOU [ 19:15 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 20:55 ] .2.4.6.20.00%
HU7038738XUZHOU [ 16:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 18:05 ] .2.4.6.60.00%
GX8834JETXUZHOU [ 19:15 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 20:55 ] ...4...20.00%
GX8834JETXUZHOU [ 19:15 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 20:55 ] .2.....20.00%
HU7038738XUZHOU [ 16:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 18:05 ] .....6.60.00%
MF4512E90XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] 123.5.766.67%
MF4512E90XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] 123.5.766.67%
MU3670E90XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] 123.5.766.67%
MU3670E90XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] 123.5.766.67%
CZ6962E90XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] 123.5.766.67%
CZ6962E90XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] 123.5.766.67%
CZ6962738XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] ......766.67%
CZ6962738XUZHOU [ 15:20 ] YINCHUAN [ 17:40 ] ....5..66.67%
MU4551320XUZHOU [ 11:40 ] SHENYANG [ 13:45 ] .2.4.6.60.00%
3U8807320XUZHOU [ 11:40 ] SHENYANG [ 13:45 ] .2.4.6.60.00%
3U8807320XUZHOU [ 11:40 ] SHENYANG [ 13:45 ] ...4...60.00%
GX8834190XUZHOU [ 19:15 ] NANNING [ 23:30 ] .2.4.6.26.67%
GX8834JETXUZHOU [ 19:15 ] NANNING [ 23:30 ] ...4...26.67%
GX8834JETXUZHOU [ 19:15 ] NANNING [ 23:30 ] .2.....26.67%
G56548321XUZHOU [ 18:40 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:15 ] ..3....93.33%
MU3539321XUZHOU [ 18:40 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:15 ] ..3....93.33%
3U8813321XUZHOU [ 18:40 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:15 ] ..3....93.33%
G56548321XUZHOU [ 18:10 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 19:40 ] 12.456793.33%
G56548321XUZHOU [ 18:10 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 19:40 ] 12.456793.33%
MU3539321XUZHOU [ 18:10 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 19:40 ] 12.456793.33%
MU3539321XUZHOU [ 18:10 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 19:40 ] 12.456793.33%
3U8813321XUZHOU [ 18:10 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 19:40 ] 12.456793.33%
HU7066JETXUZHOU [ 12:25 ] XIAMEN [ 14:20 ] .....6.43.33%
HU7066738XUZHOU [ 12:30 ] XIAMEN [ 14:30 ] 1.3.5.743.33%
HU7066738XUZHOU [ 12:25 ] XIAMEN [ 14:20 ] .2.4.6.43.33%
HU7066JETXUZHOU [ 12:25 ] XIAMEN [ 14:20 ] ....5..43.33%
HU7066JETXUZHOU [ 12:30 ] XIAMEN [ 14:30 ] ..3....43.33%
HU7066JETXUZHOU [ 12:30 ] XIAMEN [ 14:30 ] ......743.33%
G56549321XUZHOU [ 22:50 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] ..3....70.00%
MU3540321XUZHOU [ 22:50 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] ..3....70.00%
3U8814321XUZHOU [ 22:50 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] ..3....70.00%
3U8814321XUZHOU [ 22:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] 12.456770.00%
3U8814321XUZHOU [ 22:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] 12.456770.00%
G56549321XUZHOU [ 22:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] 12.456770.00%
G56549321XUZHOU [ 22:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] 12.456770.00%
MU3540321XUZHOU [ 22:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:10 ] 12.456770.00%
MF4512E90XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] 123.5.773.33%
MF4512E90XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] 123.5.773.33%
MU3670E90XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] 123.5.773.33%
MU3670E90XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] 123.5.773.33%
CZ6962E90XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] 123.5.773.33%
CZ6962E90XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] 123.5.773.33%
CZ6962738XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] ......773.33%
CZ6962738XUZHOU [ 15:20 ] URUMQI [ 21:40 ] ....5..73.33%
8L983872DXUZHOU [ 13:40 ] LIJIANG [ 18:15 ] 1.3.5.740.00%
8L983872DXUZHOU [ 13:40 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 16:00 ] 1.3.5.743.33%
G56572321XUZHOU [ 12:35 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 14:50 ] .2.4.6.53.33%
3U8503321XUZHOU [ 12:35 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 14:50 ] .2.4.6.53.33%
3U8503JETXUZHOU [ 12:35 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 14:50 ] ...4...53.33%
CZ3257E90XUZHOU [ 19:15 ] LIANYUNGANG [ 19:45 ] 123456773.33%
CZ3257E90XUZHOU [ 19:15 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 22:55 ] 123456730.00%
CZ3635E90XUZHOU [ 11:35 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 13:55 ] 123456763.33%
HU7308738XUZHOU [ 18:55 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:35 ] 1.3.5.723.33%
HU7308738XUZHOU [ 18:55 ] SANYA [ 23:30 ] 1.3.5.740.00%
JD5370JETXUZHOU [ 12:45 ] SANYA [ 17:35 ] 123456734.48%
MU4517321XUZHOU [ 20:10 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:45 ] ..3.5..66.67%
3U8853321XUZHOU [ 20:10 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:45 ] ..3.5..66.67%
MU4517321XUZHOU [ 19:45 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:15 ] 1......66.67%
3U8853321XUZHOU [ 19:45 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:15 ] 1......66.67%
G56573321XUZHOU [ 18:45 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:15 ] .2...6.26.67%
3U8504321XUZHOU [ 18:45 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:15 ] .2...6.26.67%
GJ8787320XUZHOU [ 15:15 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:40 ] 1.3.5.733.33%
3U8853321XUZHOU [ 20:10 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:45 ] ....5..66.67%
8L986473DXUZHOU [ 12:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 17:25 ] 123456780.00%
8L986473DXUZHOU [ 12:35 ] KUNMING CHANGSHUI [ 17:25 ] 123456.80.00%
8L988673OXUZHOU [ 20:30 ] KUNMING CHANGSHUI [ 23:30 ] .2.4.6.26.67%
GJ8690320XUZHOU [ 19:25 ] KUNMING CHANGSHUI [ 22:20 ] 1.3.5..43.33%
MU4552320XUZHOU [ 17:05 ] KUNMING CHANGSHUI [ 20:00 ] .2.4.6.26.67%
3U8808320XUZHOU [ 17:05 ] KUNMING CHANGSHUI [ 20:00 ] .2.4.6.26.67%
MU4518321XUZHOU [ 12:05 ] KUNMING CHANGSHUI [ 15:00 ] 1.3.5..56.67%
3U8854321XUZHOU [ 12:05 ] KUNMING CHANGSHUI [ 15:00 ] 1.3.5..56.67%
HU7066JETXUZHOU [ 12:25 ] SHENZHEN [ 16:35 ] .....6.20.00%
HU7066738XUZHOU [ 12:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] 1.3.5.720.00%
HU7066738XUZHOU [ 12:25 ] SHENZHEN [ 16:35 ] .2.4.6.20.00%
HU7068738XUZHOU [ 20:45 ] SHENZHEN [ 23:15 ] 1.3.5.720.00%
HU7068738XUZHOU [ 20:35 ] SHENZHEN [ 23:00 ] .2.4.6.20.00%
GJ8788320XUZHOU [ 19:15 ] SHENZHEN [ 21:45 ] 1.3.5.763.33%
HU7066JETXUZHOU [ 12:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] ..3....20.00%
HU7066JETXUZHOU [ 12:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] ......720.00%
9C8588320XUZHOU [ 23:55 ] SHIJIAZHUANG [ 01:30 ] ...4..793.33%

China Flights Schedule