Current Position:Home>>Flights>>QINGDAO Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

QINGDAO Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
QW9855320QINGDAO [ 18:10 ] HUANGSHAN TUNXI INTERNATIONAL [ 20:15 ] 123456780.00%
G5260JJETQINGDAO [ 10:45 ] YULIN YUYANG [ 18:55 ] .2.4.6.-%
GS781632GQINGDAO [ 15:25 ] TIANJIN [ 16:45 ] ..3....76.67%
GS7816JETQINGDAO [ 15:25 ] TIANJIN [ 16:45 ] 1234.6776.67%
G54825CR7QINGDAO [ 08:05 ] TIANJIN [ 09:15 ] 123456780.00%
G54825CR7QINGDAO [ 08:05 ] TIANJIN [ 09:15 ] 123456780.00%
CA4825CR7QINGDAO [ 08:05 ] TIANJIN [ 09:15 ] 123456780.00%
CA4825CR7QINGDAO [ 08:05 ] TIANJIN [ 09:15 ] 123456780.00%
SC4825CR7QINGDAO [ 08:05 ] TIANJIN [ 09:15 ] 123456780.00%
SC4825CR7QINGDAO [ 08:05 ] TIANJIN [ 09:15 ] 123456780.00%
CA4968738QINGDAO [ 19:20 ] ZHOUSHAN [ 20:30 ] ....5..66.67%
SC4968738QINGDAO [ 19:20 ] ZHOUSHAN [ 20:30 ] ....5..66.67%
CA4968738QINGDAO [ 17:50 ] ZHOUSHAN [ 19:40 ] 1234.6766.67%
SC4968738QINGDAO [ 17:50 ] ZHOUSHAN [ 19:40 ] 1234.6766.67%
G54697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] ..3.5.7100.00%
G54697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] 12.4.6.100.00%
CA4697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] ..3.5.7100.00%
CA4697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] 12.4.6.100.00%
G54697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] ..3.5.7100.00%
CA4697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] ..3.5.7100.00%
SC4697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] ..3.5.7100.00%
SC4697738QINGDAO [ 06:40 ] XINING [ 11:30 ] ..3.5.7100.00%
CA8789738QINGDAO [ 14:20 ] YUNCHENG [ 16:05 ] .2.4.6.46.15%
SC8789738QINGDAO [ 14:20 ] YUNCHENG [ 16:05 ] .2.4.6.50.00%
CA4969738QINGDAO [ 08:10 ] KORLA [ 15:40 ] 123456790.00%
SC4969738QINGDAO [ 08:10 ] KORLA [ 15:40 ] 123456790.00%
CA4943738QINGDAO [ 13:35 ] ANSHUN HUANGGUOSHU [ 18:30 ] 1......76.47%
CA4943738QINGDAO [ 13:35 ] ANSHUN HUANGGUOSHU [ 18:30 ] ..34.6.76.47%
SC4943738QINGDAO [ 13:35 ] ANSHUN HUANGGUOSHU [ 18:30 ] 1......77.78%
SC4943738QINGDAO [ 13:35 ] ANSHUN HUANGGUOSHU [ 18:30 ] ..34.6.77.78%
CA8441738QINGDAO [ 14:20 ] MIANYANG [ 18:50 ] 1.3.5.789.47%
SC8441738QINGDAO [ 14:20 ] MIANYANG [ 18:50 ] 1.3.5.789.47%
QW9853320QINGDAO [ 06:50 ] HAILAR DONGSHAN [ 12:35 ] 123456793.33%
MF8193737QINGDAO [ 13:00 ] HAILAR DONGSHAN [ 15:45 ] ......70.00%
MF8193737QINGDAO [ 13:00 ] HAILAR DONGSHAN [ 15:45 ] 1......0.00%
MF8193737QINGDAO [ 13:00 ] HAILAR DONGSHAN [ 15:45 ] .....6.0.00%
MF8193737QINGDAO [ 13:00 ] HAILAR DONGSHAN [ 15:45 ] ....5..0.00%
MF8193737QINGDAO [ 13:00 ] HAILAR DONGSHAN [ 15:45 ] ..3....0.00%
MF8193737QINGDAO [ 13:00 ] HAILAR DONGSHAN [ 15:45 ] ...4...0.00%
MF8193737QINGDAO [ 13:00 ] HAILAR DONGSHAN [ 15:45 ] .2.....0.00%
ZH3019738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] 1234.6793.33%
ZH3019738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] ....5..93.33%
CA4711738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] 1234.6793.33%
CA4711738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] ....5..93.33%
ZH3019738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] 1234.6793.33%
CA4711738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] 1234.6793.33%
SC4711738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] 1234.6793.33%
SC4711738QINGDAO [ 07:00 ] WUYISHAN [ 09:05 ] 1234.6793.33%
GS6474190QINGDAO [ 15:05 ] TONGREN [ 17:40 ] .2.4.6.70.00%
HO1075320QINGDAO [ 09:30 ] CHANGBAISHAN [ 11:30 ] 12.456790.00%
HO1075JETQINGDAO [ 09:30 ] CHANGBAISHAN [ 11:30 ] ..3....90.00%
HO1075JETQINGDAO [ 09:30 ] CHANGBAISHAN [ 11:30 ] ..3....90.00%
MU922973GQINGDAO [ 09:30 ] JIXI XINGKAIHU [ 11:45 ] .2.4.6.100.00%
FM922973GQINGDAO [ 09:30 ] JIXI XINGKAIHU [ 11:45 ] .2.4.6.100.00%
FM922973GQINGDAO [ 09:30 ] JIXI XINGKAIHU [ 11:45 ] .....6.100.00%
FM922973GQINGDAO [ 09:30 ] JIXI XINGKAIHU [ 11:45 ] ...4...100.00%
MF1766320QINGDAO [ 16:25 ] ZHANGJIAJIE [ 18:55 ] 123456760.00%
CZ3984320QINGDAO [ 16:25 ] ZHANGJIAJIE [ 18:55 ] 123456760.00%
CZ3984320QINGDAO [ 16:25 ] ZHANGJIAJIE [ 18:55 ] .2.....60.00%
MU2433319QINGDAO [ 13:45 ] YICHANG [ 16:15 ] 1.3.5.746.67%
MU2433JETQINGDAO [ 13:45 ] YICHANG [ 16:15 ] ....5..46.67%
MU5573320QINGDAO [ 07:30 ] GANZHOU HUANGJIN [ 12:10 ] .2.4.6.86.67%
MU5573320QINGDAO [ 07:30 ] GANZHOU HUANGJIN [ 12:10 ] .....6.86.67%
MU5573320QINGDAO [ 07:30 ] GANZHOU HUANGJIN [ 12:10 ] ...4...86.67%
HO1067JETQINGDAO [ 10:05 ] WUXI [ 11:30 ] .....6.83.33%
HO1067JETQINGDAO [ 09:55 ] WUXI [ 11:30 ] .2.....83.33%
HO1067JETQINGDAO [ 10:05 ] WUXI [ 11:30 ] ....5..83.33%
HO1067JETQINGDAO [ 09:55 ] WUXI [ 11:30 ] ...4...83.33%
MU2702320QINGDAO [ 15:50 ] WUXI [ 17:10 ] 123456773.33%
HO1067321QINGDAO [ 10:05 ] WUXI [ 11:30 ] 1.3.56783.33%
HO1067321QINGDAO [ 09:55 ] WUXI [ 11:30 ] .2.4...83.33%
MU5529320QINGDAO [ 12:05 ] DAQING SAERTU [ 14:05 ] ......776.67%
MF1889319QINGDAO [ 22:30 ] DAQING SAERTU [ 00:35 ] 123456773.33%
MU4774319QINGDAO [ 22:30 ] DAQING SAERTU [ 00:35 ] 123456773.33%
CZ6226319QINGDAO [ 22:30 ] DAQING SAERTU [ 00:35 ] 123456776.67%
CZ9465JETQINGDAO [ 12:05 ] DAQING SAERTU [ 14:05 ] 1.3.5.776.67%
MU5529JETQINGDAO [ 12:05 ] DAQING SAERTU [ 14:05 ] 1.3.5.776.67%
CZ6226319QINGDAO [ 22:30 ] DAQING SAERTU [ 00:35 ] .....6.76.67%
CZ6226319QINGDAO [ 22:30 ] DAQING SAERTU [ 00:35 ] ....5..76.67%
ZH9745320QINGDAO [ 11:15 ] NANTONG [ 12:40 ] 123456770.00%
SC9994320QINGDAO [ 19:20 ] YICHUN [ 21:25 ] 123456762.07%
KY9994320QINGDAO [ 19:20 ] YICHUN [ 21:25 ] 123456762.07%
CA3616320QINGDAO [ 19:20 ] YICHUN [ 21:25 ] 123456762.07%
ZH9994320QINGDAO [ 19:20 ] YICHUN [ 21:25 ] 123456762.07%
MF1900320QINGDAO [ 11:45 ] YANAN [ 13:50 ] 1.3.5..71.43%
CZ6239320QINGDAO [ 11:45 ] YANAN [ 13:50 ] 1.3.5..71.43%
CZ6239320QINGDAO [ 11:45 ] YANAN [ 13:50 ] ....5..71.43%
MU587073DQINGDAO [ 13:50 ] YIBIN [ 17:05 ] .2.4.6.26.67%
CA3962319QINGDAO [ 07:40 ] LHASA [ 14:20 ] 1.3.5.784.21%
TV9862319QINGDAO [ 07:40 ] LHASA [ 14:20 ] 1.3.5.784.21%
CA3972319QINGDAO [ 07:40 ] LHASA [ 13:45 ] .2.4.6.71.43%
TV9872319QINGDAO [ 07:40 ] LHASA [ 13:45 ] .2.4.6.71.43%
MU5379320QINGDAO [ 14:00 ] LIUZHOU [ 18:35 ] .2..5..6.67%
MU5379320QINGDAO [ 07:45 ] LIUZHOU [ 12:40 ] 1.3...76.67%
MU5379319QINGDAO [ 14:00 ] LIUZHOU [ 18:35 ] ....5..6.67%
MU5379JETQINGDAO [ 08:15 ] LIUZHOU [ 13:10 ] ...4...6.67%
MU5379320QINGDAO [ 14:00 ] LIUZHOU [ 18:35 ] .2.....6.67%
MU5379320QINGDAO [ 07:45 ] LIUZHOU [ 12:40 ] ..3....6.67%
MU5379320QINGDAO [ 07:45 ] LIUZHOU [ 12:40 ] 1......6.67%
MU5379320QINGDAO [ 07:45 ] LIUZHOU [ 12:40 ] 1......6.67%
JD5217320QINGDAO [ 18:30 ] NANCHANG [ 20:20 ] 1.3.5.784.21%
SC9992319QINGDAO [ 13:05 ] NANCHANG [ 15:00 ] 123456790.00%
KY9992319QINGDAO [ 13:05 ] NANCHANG [ 15:00 ] 123456790.00%
CA3614319QINGDAO [ 13:05 ] NANCHANG [ 15:00 ] 123456790.00%
ZH9992319QINGDAO [ 13:05 ] NANCHANG [ 15:00 ] 123456790.00%
CA4809738QINGDAO [ 10:00 ] NANCHANG [ 11:55 ] 12345670.00%
SC4809738QINGDAO [ 10:00 ] NANCHANG [ 11:55 ] 12345670.00%
ZH3043738QINGDAO [ 07:05 ] NANCHANG [ 09:00 ] 1234567100.00%
CZ5292738QINGDAO [ 17:10 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 21:30 ] 123456723.33%
NS8534738QINGDAO [ 17:10 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 21:30 ] 123456723.33%
MF8534738QINGDAO [ 17:10 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 21:30 ] 123456723.33%
QW9807320QINGDAO [ 13:00 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 15:30 ] 1.3456773.33%
QW9807320QINGDAO [ 12:50 ] QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 15:20 ] .2.....73.33%
G54741738QINGDAO [ 16:20 ] MUDANJIANG [ 19:45 ] 123456780.00%
CA4741738QINGDAO [ 16:20 ] MUDANJIANG [ 19:45 ] 123456780.00%
SC4741738QINGDAO [ 16:20 ] MUDANJIANG [ 19:45 ] 123456780.00%
MU5511320QINGDAO [ 13:20 ] MUDANJIANG [ 15:30 ] 123456750.00%
CA8895738QINGDAO [ 06:35 ] MUDANJIANG [ 08:45 ] 123456776.67%
SC8895738QINGDAO [ 06:35 ] MUDANJIANG [ 08:45 ] 123456776.67%
MU5511320QINGDAO [ 13:20 ] MUDANJIANG [ 15:30 ] .....6.50.00%
MU5511320QINGDAO [ 13:20 ] MUDANJIANG [ 15:30 ] ....5..50.00%
CN7770738QINGDAO [ 18:00 ] URUMQI [ 00:40 ] 123456767.86%
HU7770738QINGDAO [ 18:00 ] URUMQI [ 00:40 ] 123456765.52%
MF4482738QINGDAO [ 17:00 ] URUMQI [ 23:30 ] .2.4..780.00%
MF4482738QINGDAO [ 17:00 ] URUMQI [ 23:30 ] .2.456780.00%
G55156738QINGDAO [ 17:00 ] URUMQI [ 23:30 ] .2.4..780.00%
G55156738QINGDAO [ 17:00 ] URUMQI [ 23:30 ] .2.456780.00%
MU4647738QINGDAO [ 17:00 ] URUMQI [ 23:30 ] .2.4..780.00%
MU4647738QINGDAO [ 17:00 ] URUMQI [ 23:30 ] .2.456780.00%
HO1049JETQINGDAO [ 17:30 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:50 ] 1......3.33%
HO1049JETQINGDAO [ 17:30 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:50 ] ..3....3.33%
HO1049321QINGDAO [ 17:30 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:50 ] 12345673.33%
CA3247321QINGDAO [ 17:30 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 22:50 ] 12345673.33%
GS6474190QINGDAO [ 15:05 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 18:55 ] .2.4.6.70.00%
SC4733738QINGDAO [ 12:30 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:45 ] 123456773.33%
CA4733738QINGDAO [ 12:30 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:45 ] 123456773.33%
G54733738QINGDAO [ 12:30 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:45 ] 123456773.33%
MU5671320QINGDAO [ 10:10 ] YANJI CHAOYANGCHUAN INTERNATIONAL [ 12:05 ] 123456786.67%
CA4641738QINGDAO [ 07:10 ] YANJI CHAOYANGCHUAN INTERNATIONAL [ 09:00 ] 12.4.67100.00%
SC4641738QINGDAO [ 07:10 ] YANJI CHAOYANGCHUAN INTERNATIONAL [ 09:00 ] 12.4.67100.00%
CA4641738QINGDAO [ 06:35 ] YANJI CHAOYANGCHUAN INTERNATIONAL [ 08:30 ] ..3.5..100.00%
SC4641738QINGDAO [ 06:35 ] YANJI CHAOYANGCHUAN INTERNATIONAL [ 08:30 ] ..3.5..100.00%
MU5671JETQINGDAO [ 10:10 ] YANJI CHAOYANGCHUAN INTERNATIONAL [ 12:05 ] 1......86.67%
HO1049JETQINGDAO [ 17:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 19:20 ] 1......16.67%
HO1049JETQINGDAO [ 17:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 19:20 ] ..3....16.67%
CZ5022738QINGDAO [ 21:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 23:25 ] 123456763.33%
NS8048738QINGDAO [ 21:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 23:25 ] 123456763.33%
MF8048738QINGDAO [ 21:30 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 23:25 ] 123456763.33%
CA4775738QINGDAO [ 19:15 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:15 ] 123456776.67%
SC4775738QINGDAO [ 19:15 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:15 ] 123456776.67%
HU861033AQINGDAO [ 18:00 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 19:45 ] 1......56.67%
3U8108320QINGDAO [ 20:20 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 21:50 ] 123456776.67%
3U8108320QINGDAO [ 20:20 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 21:50 ] ....5..76.67%
3U8108JETQINGDAO [ 20:20 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 21:50 ] ...4...76.67%
3U8108319QINGDAO [ 20:20 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 21:55 ] ...4...76.67%
3U8108320QINGDAO [ 20:20 ] CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 21:50 ] ...4...76.67%
CA4931738QINGDAO [ 13:35 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 18:05 ] ......766.67%
CA4931738QINGDAO [ 13:35 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 18:05 ] .2..5..66.67%
SC4931738QINGDAO [ 13:35 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 18:05 ] .2..5..66.67%
SC4931738QINGDAO [ 13:35 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 18:05 ] ......766.67%
CA4645738QINGDAO [ 07:45 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 13:10 ] 123456770.00%
CA4645738QINGDAO [ 07:45 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 13:10 ] 123456770.00%
SC4645738QINGDAO [ 07:45 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 13:10 ] 123456770.00%
SC4645738QINGDAO [ 07:45 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 13:10 ] 123456770.00%
EU2742319QINGDAO [ 12:10 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 16:55 ] 123456776.67%
3U8916JETQINGDAO [ 22:45 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:40 ] ..345..56.67%
3U8916JETQINGDAO [ 22:45 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 01:40 ] 12...6756.67%
3U5068320QINGDAO [ 20:30 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:45 ] 123456783.33%
MU2006320QINGDAO [ 20:30 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:45 ] 123456783.33%
SC4713738QINGDAO [ 17:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 20:40 ] 123456776.67%
CA4713738QINGDAO [ 17:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 20:40 ] 123456776.67%
JD5505JETQINGDAO [ 12:45 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 15:40 ] ..3.5..30.00%
MF1728320QINGDAO [ 22:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 01:20 ] 123456783.33%
MU4750320QINGDAO [ 22:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 01:20 ] 123456783.33%
CZ3938320QINGDAO [ 22:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 01:20 ] 123456783.33%
MF1728320QINGDAO [ 22:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 01:20 ] 123456783.33%
BK2770739QINGDAO [ 16:25 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 19:00 ] 1.3.5.786.67%
MU4750320QINGDAO [ 22:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 01:20 ] 123456783.33%
CA8737738QINGDAO [ 08:15 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 10:45 ] 1......73.33%
CZ3938320QINGDAO [ 22:55 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 01:20 ] 123456783.33%
G58815738QINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] 123456793.10%
G58815738QINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] 123456793.10%
CA8815738QINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] 123456793.33%
CA8815738QINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] 123456793.33%
SC8815738QINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] 123456790.00%
SC8815738QINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] 123456790.00%
SC8815JETQINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] ......790.00%
G58815JETQINGDAO [ 09:30 ] AKSU [ 17:05 ] ......793.10%
HU7350738QINGDAO [ 22:05 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 23:00 ] 123456773.33%
NS8045738QINGDAO [ 21:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 22:50 ] 123456740.00%
MF8045738QINGDAO [ 21:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 22:50 ] 123456740.00%
CZ5019738QINGDAO [ 21:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 22:50 ] 123456740.00%
CA891873DQINGDAO [ 21:20 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 22:25 ] .2.....0.00%
G5442573DQINGDAO [ 21:20 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 22:25 ] .2.....0.00%
SC891873DQINGDAO [ 21:20 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 22:25 ] .2.....0.00%
ZH482073DQINGDAO [ 21:20 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 22:25 ] .2.....0.00%
CN7770738QINGDAO [ 18:00 ] TAIYUAN [ 19:45 ] 123456780.00%
HU7770738QINGDAO [ 18:00 ] TAIYUAN [ 19:45 ] 123456780.00%
CA8441738QINGDAO [ 14:20 ] TAIYUAN [ 16:05 ] 1.3.5.784.21%
SC8441738QINGDAO [ 14:20 ] TAIYUAN [ 16:05 ] 1.3.5.784.21%
MU5507320QINGDAO [ 08:25 ] TAIYUAN [ 10:20 ] 123456790.00%
CA4607737QINGDAO [ 08:00 ] TAIYUAN [ 09:45 ] 12.4.6760.00%
SC4607737QINGDAO [ 08:00 ] TAIYUAN [ 09:45 ] 12.4.6760.00%
CA4607737QINGDAO [ 07:55 ] TAIYUAN [ 09:45 ] ..3.5..60.00%
JD5756JETQINGDAO [ 22:10 ] XIAN [ 00:20 ] 1.345.790.00%
JD5756JETQINGDAO [ 22:10 ] XIAN [ 00:20 ] .2..56.90.00%
HU7580738QINGDAO [ 18:40 ] XIAN [ 21:05 ] .2.4.6.71.43%
MU2734320QINGDAO [ 15:45 ] XIAN [ 18:05 ] 123456790.00%
JR2734320QINGDAO [ 15:45 ] XIAN [ 18:05 ] 123456790.00%
CZ9601320QINGDAO [ 15:45 ] XIAN [ 18:05 ] 123456790.00%
MU2060320QINGDAO [ 13:10 ] XIAN [ 15:20 ] 123456790.00%
SC4733738QINGDAO [ 12:30 ] XIAN [ 14:45 ] 123456763.33%

China Flights Schedule