Current Position:Home>>Flights>>NANYANG Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

NANYANG Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
9C8712320NANYANG [ 18:45 ] XIAMEN [ 20:50 ] .2.4.6.96.67%
9C8711320NANYANG [ 13:00 ] LANZHOU ZHONGCHUAN [ 14:45 ] .2.4.6.93.33%
SC2756CR9NANYANG [ 15:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 17:10 ] .2.4.6.93.33%
3U2048CR9NANYANG [ 15:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 17:10 ] .2.4.6.93.33%
CZ5904CR9NANYANG [ 15:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 17:10 ] .2.4.6.93.33%
G52756CR9NANYANG [ 15:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 17:10 ] .2.4.6.93.33%
SC2756CR9NANYANG [ 15:05 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 16:55 ] ..3...793.33%
3U2048CR9NANYANG [ 15:05 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 16:55 ] ..3...793.33%
CZ5904CR9NANYANG [ 15:05 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 16:55 ] ..3...793.33%
G52756CR9NANYANG [ 15:05 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 16:55 ] ..3...793.33%
SC2755CR9NANYANG [ 12:00 ] ZHENGZHOU [ 12:45 ] ..34.6793.33%
3U2047CR9NANYANG [ 12:00 ] ZHENGZHOU [ 12:45 ] ..34.6793.33%
CZ5903CR9NANYANG [ 12:00 ] ZHENGZHOU [ 12:45 ] ..34.6793.33%
G52755CR9NANYANG [ 12:00 ] ZHENGZHOU [ 12:45 ] ..34.6793.33%
SC2755CR9NANYANG [ 11:15 ] ZHENGZHOU [ 11:50 ] .2.....93.33%
3U2047CR9NANYANG [ 11:15 ] ZHENGZHOU [ 11:50 ] .2.....93.33%
CZ5903CR9NANYANG [ 11:15 ] ZHENGZHOU [ 11:50 ] .2.....93.33%
G52755CR9NANYANG [ 11:15 ] ZHENGZHOU [ 11:50 ] .2.....93.33%
SC2628CR9NANYANG [ 22:05 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 00:05 ] .2.4.6.70.00%
CZ5598CR9NANYANG [ 22:05 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 00:05 ] .2.4.6.70.00%
G52628CR9NANYANG [ 22:05 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 00:05 ] .2.4.6.70.00%
SC2627CR9NANYANG [ 15:45 ] KUNMING CHANGSHUI [ 18:15 ] .2.4.6.66.67%
CZ5597CR9NANYANG [ 15:45 ] KUNMING CHANGSHUI [ 18:15 ] .2.4.6.66.67%
G52627CR9NANYANG [ 15:45 ] KUNMING CHANGSHUI [ 18:15 ] .2.4.6.66.67%
CZ3149E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] ......775.86%
MF1045E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] 123456775.86%
MU3571E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] 123456775.86%
CZ3149E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] 123456775.86%
MF1045E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] 123456775.86%
MU3571E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] 123456775.86%
CZ3149E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] 123456775.86%
CZ3149E90NANYANG [ 17:50 ] SHANGHAIPUDONG [ 19:50 ] .....6.75.86%
MF1190E90NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] 123456776.67%
CZ3314E90NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] 123456776.67%
CZ3314319NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] .....6.76.67%
CZ3314320NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] ....5..76.67%
CZ3314319NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] ...4...76.67%
CZ3314319NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] ..3....76.67%
CZ3314319NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] ..3....76.67%
CZ3314E90NANYANG [ 21:35 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:30 ] .2.....76.67%
MF1201E90NANYANG [ 07:35 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 09:15 ] 123.5.780.00%
CZ3315E90NANYANG [ 07:35 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 09:15 ] 123.5.780.00%
MF1201E90NANYANG [ 07:15 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 08:55 ] ...4...80.00%
CZ3315E90NANYANG [ 07:15 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 08:55 ] ...4...80.00%
CZ3315E90NANYANG [ 07:15 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 08:55 ] ...4...80.00%
CZ3315E90NANYANG [ 07:35 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 09:15 ] .....6.80.00%
CZ3315E90NANYANG [ 07:35 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 09:15 ] .....6.80.00%
CZ3315738NANYANG [ 07:35 ] HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 09:15 ] ....5..80.00%
GX8851190NANYANG [ 12:05 ] TIANJIN [ 13:45 ] .2.4.6.60.00%
GX8851JETNANYANG [ 12:00 ] TIANJIN [ 13:35 ] ..3....60.00%
GX8852190NANYANG [ 17:20 ] NANNING [ 19:35 ] .2.4.6.46.67%
GX8852JETNANYANG [ 17:20 ] NANNING [ 19:35 ] .....6.46.67%
KN583873SNANYANG [ 21:45 ] BEIJING NANYUAN [ 23:25 ] ...4...93.33%
MU3804JETNANYANG [ 21:45 ] BEIJING NANYUAN [ 23:25 ] 123456793.33%
KN5838JETNANYANG [ 21:45 ] BEIJING NANYUAN [ 23:25 ] 123456793.33%
MU3802JETNANYANG [ 10:55 ] BEIJING NANYUAN [ 12:35 ] 123456773.33%
KN5836JETNANYANG [ 10:55 ] BEIJING NANYUAN [ 12:35 ] 123456773.33%
KN583873UNANYANG [ 21:45 ] BEIJING NANYUAN [ 23:25 ] ..3....93.33%
KN583873SNANYANG [ 21:45 ] BEIJING NANYUAN [ 23:25 ] 1......93.33%
KN583873SNANYANG [ 21:45 ] BEIJING NANYUAN [ 23:25 ] ...4...93.33%
MF1711320NANYANG [ 09:55 ] SHENZHEN [ 12:05 ] 1.3....70.00%
CZ3919320NANYANG [ 09:55 ] SHENZHEN [ 12:05 ] 1.3....70.00%
MF1711320NANYANG [ 09:45 ] SHENZHEN [ 11:45 ] .2.456770.00%
CZ3919320NANYANG [ 09:45 ] SHENZHEN [ 11:45 ] .2.456770.00%
MF1232E90NANYANG [ 17:05 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 19:05 ] .....6.63.33%
MU3284E90NANYANG [ 17:05 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 19:05 ] .....6.63.33%
CZ3384E90NANYANG [ 17:05 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 19:05 ] .....6.63.33%
CZ3384E90NANYANG [ 13:00 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 15:05 ] .2.4...63.33%
MU3284E90NANYANG [ 13:00 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 15:05 ] .2.4...63.33%
MF1232E90NANYANG [ 13:00 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 15:05 ] .2.4...63.33%
CZ3384E90NANYANG [ 12:55 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 14:55 ] 1.3.5.763.33%
MF1232E90NANYANG [ 12:55 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 14:55 ] 1.3.5.763.33%

China Flights Schedule