Current Position:Home>>Flights>>NINGBO Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

NINGBO Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
MU5223JETNINGBO [ 08:00 ] ORDOS EJIN HORO [ 16:00 ] 1.3.5.761.11%
MU5223JETNINGBO [ 08:00 ] ORDOS EJIN HORO [ 16:00 ] 1.3.5.761.11%
MU5223JETNINGBO [ 08:00 ] ORDOS EJIN HORO [ 16:00 ] ..3....61.11%
MU5223JETNINGBO [ 08:00 ] ORDOS EJIN HORO [ 16:00 ] 1......61.11%
MU5223JETNINGBO [ 08:00 ] ORDOS EJIN HORO [ 16:00 ] 1......61.11%
MU5223JETNINGBO [ 08:00 ] ORDOS EJIN HORO [ 16:00 ] ......761.11%
JD5611320NINGBO [ 13:35 ] SHENYANG [ 15:55 ] .2.....40.00%
GJ8867320NINGBO [ 16:00 ] SHENYANG [ 19:55 ] 123456770.00%
MU5481320NINGBO [ 07:10 ] SHENYANG [ 11:30 ] 123456793.33%
JD5611319NINGBO [ 13:40 ] SHENYANG [ 16:00 ] ..3....40.00%
JD561132CNINGBO [ 13:35 ] SHENYANG [ 15:55 ] 1......40.00%
JD5611JETNINGBO [ 13:35 ] SHENYANG [ 15:55 ] .2.456740.00%
3U8765320NINGBO [ 12:55 ] SHENYANG [ 15:20 ] 1.3.5.733.33%
AQ1041738NINGBO [ 09:10 ] SHENYANG [ 11:30 ] 1......63.33%
HU7616738NINGBO [ 16:30 ] DONGYING SHENGLI [ 18:20 ] 1.3.5.777.78%
HU7616738NINGBO [ 16:30 ] DONGYING SHENGLI [ 18:20 ] ..3....77.78%
HU7616738NINGBO [ 16:30 ] DONGYING SHENGLI [ 18:20 ] 1......77.78%
HU7616738NINGBO [ 16:30 ] DONGYING SHENGLI [ 18:20 ] ..3....77.78%
HU7616JETNINGBO [ 16:30 ] DONGYING SHENGLI [ 18:20 ] ......777.78%
GJ8867320NINGBO [ 16:00 ] WEIHAI [ 17:50 ] 123456756.67%
HU7226738NINGBO [ 16:30 ] WEIFANG [ 18:10 ] .2.4.6.63.33%
HU7226738NINGBO [ 16:30 ] WEIFANG [ 18:10 ] ...4...63.33%
HU7226738NINGBO [ 16:30 ] WEIFANG [ 18:10 ] .2.....63.33%
GS6428190NINGBO [ 13:45 ] LINYI [ 15:15 ] .2.4.6.63.33%
GY7136190NINGBO [ 16:15 ] TONGREN [ 18:50 ] 123456782.76%
EU2730319NINGBO [ 19:45 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 21:35 ] 123456746.67%
MF4718738NINGBO [ 19:25 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 21:05 ] ..3.5.746.15%
CZ6724738NINGBO [ 19:25 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 21:05 ] ..3.5.746.15%
HU7328738NINGBO [ 17:00 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 18:55 ] 123456773.33%
PN6340320NINGBO [ 11:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:20 ] 1.....766.67%
PN6340320NINGBO [ 11:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:20 ] .23456.66.67%
PN6340320NINGBO [ 11:30 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:20 ] ..3....66.67%
3U8020320NINGBO [ 16:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 18:10 ] ....5..63.33%
8L996073ONINGBO [ 13:20 ] ANQING TIANZHUSHAN [ 14:55 ] 1.3.5.736.67%
NS8075737NINGBO [ 09:35 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 12:15 ] 123456746.67%
CZ5045737NINGBO [ 09:35 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 12:15 ] 123456746.67%
MF8075737NINGBO [ 09:35 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 12:15 ] 123456746.67%
9C8546320NINGBO [ 16:15 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 19:10 ] 1.34.6.76.47%
MF8075737NINGBO [ 10:20 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 13:05 ] ....5..46.67%
9C8546320NINGBO [ 16:15 ] CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 19:10 ] 1.34.6.76.47%
G56036320NINGBO [ 13:20 ] XINING [ 18:55 ] 1.3.5.760.00%
CZ9713320NINGBO [ 13:20 ] XINING [ 18:55 ] 1.3.5.760.00%
MU2357320NINGBO [ 13:20 ] XINING [ 18:55 ] 1.3.5.760.00%
MU2357JETNINGBO [ 13:20 ] XINING [ 18:55 ] ..3....60.00%
CZ5046737NINGBO [ 17:45 ] XIAMEN [ 19:05 ] ..3....10.00%
NS8076737NINGBO [ 17:45 ] XIAMEN [ 19:05 ] ..3....6.67%
MF8076737NINGBO [ 17:45 ] XIAMEN [ 19:05 ] ..3....6.67%
CZ5046737NINGBO [ 16:45 ] XIAMEN [ 18:10 ] 123456710.00%
NS8076737NINGBO [ 16:45 ] XIAMEN [ 18:10 ] 12345676.67%
MF8076737NINGBO [ 16:45 ] XIAMEN [ 18:10 ] 12345676.67%
MF8076738NINGBO [ 16:45 ] XIAMEN [ 18:10 ] .....6.6.67%
MF8076738NINGBO [ 16:45 ] XIAMEN [ 18:10 ] ..3....6.67%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] ......7100.00%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] ...4...100.00%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] 1234567100.00%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] 1234567100.00%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] ...4...100.00%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] ..3....100.00%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] .2.....100.00%
MU5699320NINGBO [ 07:35 ] SHANGHAIPUDONG [ 08:25 ] 1......100.00%
G56042320NINGBO [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:35 ] .2.4.6.60.00%
CZ9704320NINGBO [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:35 ] .2.4.6.63.33%
MU2393320NINGBO [ 13:20 ] YINCHUAN [ 18:35 ] .2.4.6.60.00%
3U8766320NINGBO [ 19:25 ] SANYA [ 22:15 ] 1.3.5.716.67%
3U8766320NINGBO [ 19:25 ] SANYA [ 22:15 ] ....5..16.67%
3U8766320NINGBO [ 19:25 ] SANYA [ 22:15 ] ..3....16.67%
3U8766JETNINGBO [ 19:25 ] SANYA [ 22:15 ] 1......16.67%
KN5986JETNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] 123456783.33%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] 1......83.33%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] ....5..83.33%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] ..3....83.33%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] .2.....83.33%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] ...4...83.33%
KN598673UNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] ......783.33%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BAOTOU ERLIBAN [ 19:20 ] ..3....83.33%
KN5986JETNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] 123456786.67%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] 1......86.67%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] ....5..86.67%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] ..3....86.67%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] .2.....86.67%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] ...4...86.67%
KN598673UNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] ......786.67%
KN598673VNINGBO [ 14:45 ] BEIJING NANYUAN [ 17:05 ] ..3....86.67%
GT1032319NINGBO [ 21:10 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 23:30 ] 1.3.5.733.33%
GT1032319NINGBO [ 17:45 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] .2.4.6.33.33%
GT1032319NINGBO [ 21:10 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 23:30 ] ....5..33.33%
MF4718738NINGBO [ 19:25 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 23:35 ] ..3.5.761.54%
CZ6724738NINGBO [ 19:25 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 23:35 ] ..3.5.761.54%
GY7136190NINGBO [ 16:15 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 20:10 ] 123456783.33%
G55048738NINGBO [ 12:50 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:15 ] 123456736.67%
G55048738NINGBO [ 12:50 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:15 ] 123456736.67%
MF1596738NINGBO [ 12:50 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:15 ] 123456736.67%
MF1596738NINGBO [ 12:50 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:15 ] 123456736.67%
CZ3786738NINGBO [ 12:50 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 17:15 ] 123456740.00%
MF1778738NINGBO [ 18:55 ] ZHENGZHOU [ 21:10 ] .23.56785.71%
CZ3996738NINGBO [ 18:55 ] ZHENGZHOU [ 21:10 ] .23.56785.00%
HU1892738NINGBO [ 13:00 ] ZHENGZHOU [ 15:05 ] 123456783.33%
Y87592738NINGBO [ 13:00 ] ZHENGZHOU [ 15:05 ] 123456783.33%
MF4045JETNINGBO [ 10:50 ] ZHENGZHOU [ 12:55 ] .....6.76.67%
MF4045JETNINGBO [ 10:50 ] ZHENGZHOU [ 12:55 ] 12345.776.67%
CZ6396JETNINGBO [ 10:50 ] ZHENGZHOU [ 12:55 ] .....6.76.67%
CZ6396JETNINGBO [ 10:50 ] ZHENGZHOU [ 12:55 ] 12345.776.67%
GS6428190NINGBO [ 13:45 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 17:55 ] .2.4.6.80.00%
G55096321NINGBO [ 17:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:05 ] 123456756.67%
MF1977321NINGBO [ 17:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:05 ] 123456756.67%
CZ6326321NINGBO [ 17:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:05 ] 123456756.67%
HU7717738NINGBO [ 15:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 18:00 ] 12345.766.67%
HU7717738NINGBO [ 15:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 17:55 ] .....6.66.67%
JD5539320NINGBO [ 11:40 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 13:35 ] 123456740.00%
9C8743320NINGBO [ 19:55 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 21:55 ] .2.4.6.-%
MU5374319NINGBO [ 19:50 ] NANCHANG [ 21:15 ] ....5..43.33%
MU5374319NINGBO [ 19:40 ] NANCHANG [ 20:55 ] ......743.33%
MU5374319NINGBO [ 19:20 ] NANCHANG [ 20:30 ] 1234.6.43.33%
MU3544JETNINGBO [ 13:05 ] NANCHANG [ 14:20 ] 1...56723.33%
MU3544JETNINGBO [ 13:05 ] NANCHANG [ 14:20 ] .234...23.33%
3U8928JETNINGBO [ 13:05 ] NANCHANG [ 14:20 ] 1...56723.33%
3U8928JETNINGBO [ 13:05 ] NANCHANG [ 14:20 ] .234...23.33%
MU5374320NINGBO [ 19:20 ] NANCHANG [ 20:30 ] 1......43.33%
MU5453320NINGBO [ 07:40 ] WUHAN [ 09:20 ] ...4...76.67%
MF1281738NINGBO [ 16:10 ] WUHAN [ 17:50 ] 123456789.66%
CZ3441738NINGBO [ 16:10 ] WUHAN [ 17:50 ] 123456789.66%
MU2474738NINGBO [ 15:30 ] WUHAN [ 17:15 ] 1234567100.00%
G55048738NINGBO [ 12:50 ] WUHAN [ 14:30 ] 123456736.67%
G55048738NINGBO [ 12:50 ] WUHAN [ 14:30 ] 123456736.67%
MF1596738NINGBO [ 12:50 ] WUHAN [ 14:30 ] 123456736.67%
MF1596738NINGBO [ 12:50 ] WUHAN [ 14:30 ] 123456736.67%
MU5374319NINGBO [ 19:50 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 00:25 ] ....5..23.33%
3U5018319NINGBO [ 19:50 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 00:25 ] ....5..23.33%
EU2730319NINGBO [ 19:45 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 00:45 ] 123456766.67%
MU5374319NINGBO [ 19:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:50 ] ......723.33%
3U5018319NINGBO [ 19:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:50 ] ......723.33%
MU5374319NINGBO [ 19:20 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:25 ] 1234.6.23.33%
3U5018319NINGBO [ 19:20 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:25 ] 1234.6.23.33%
CZ3441738NINGBO [ 16:10 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 21:05 ] 123456789.66%
HU7226738NINGBO [ 16:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 20:20 ] .2.4.6.66.67%
HU7616738NINGBO [ 16:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 20:20 ] 1.3.5.777.78%
MU5168320NINGBO [ 19:50 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 22:10 ] 123.56723.33%
CZ9686320NINGBO [ 19:50 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 22:10 ] 123.56723.33%
MU5179320NINGBO [ 19:10 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 21:35 ] 123456733.33%
CZ9295320NINGBO [ 19:10 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 21:35 ] 123456733.33%
CA1542JETNINGBO [ 17:45 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 20:10 ] 123456746.67%
ZH1542JETNINGBO [ 17:45 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 20:10 ] 123456746.67%
MU5649320NINGBO [ 11:25 ] ZHUHAI [ 13:40 ] ......770.00%
MU5649320NINGBO [ 11:25 ] ZHUHAI [ 13:40 ] .2.4.6.70.00%
MF7081190NINGBO [ 10:40 ] ZHUHAI [ 12:50 ] 123.5..40.00%
NS3277190NINGBO [ 10:40 ] ZHUHAI [ 12:50 ] 123.5..40.00%
9C8631320NINGBO [ 07:30 ] ZHUHAI [ 09:40 ] 1234567-%
9C8631320NINGBO [ 07:30 ] ZHUHAI [ 09:40 ] 1234567-%
9C8631320NINGBO [ 07:30 ] ZHUHAI [ 09:40 ] .2.4.6.-%
MU5649320NINGBO [ 11:25 ] ZHUHAI [ 13:40 ] .....6.70.00%
G56042320NINGBO [ 13:20 ] XIAN [ 16:10 ] .2.4.6.46.67%
CZ9704320NINGBO [ 13:20 ] XIAN [ 16:10 ] .2.4.6.46.67%
G56036320NINGBO [ 13:20 ] XIAN [ 16:10 ] 1.3.5.753.33%
CZ9713320NINGBO [ 13:20 ] XIAN [ 16:10 ] 1.3.5.753.33%
MU2357320NINGBO [ 13:20 ] XIAN [ 16:10 ] 1.3.5.753.33%
MU2393320NINGBO [ 13:20 ] XIAN [ 16:10 ] .2.4.6.46.67%
HU7504738NINGBO [ 11:35 ] XIAN [ 14:15 ] 123456773.33%
MU5223320NINGBO [ 08:00 ] XIAN [ 10:40 ] 123456773.33%
ZH997873FNINGBO [ 12:40 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 14:50 ] ...4...16.67%
CZ3780JETNINGBO [ 21:40 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:50 ] ..3....40.00%
AQ1036738NINGBO [ 23:05 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 01:25 ] ...4...66.67%
CZ3776JETNINGBO [ 19:05 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 21:15 ] ..3....73.33%
HU7658738NINGBO [ 22:55 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 01:15 ] .2.4.6.76.92%
MU7050738NINGBO [ 22:30 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 00:40 ] ..345..-%
CZ3780JETNINGBO [ 21:40 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:50 ] 123456740.00%
MU3421JETNINGBO [ 21:40 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:50 ] 123456740.00%
MU9618320NINGBO [ 12:05 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 13:50 ] 123....46.67%
MU9618320NINGBO [ 12:05 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 13:50 ] 123456746.67%
MU9618JETNINGBO [ 12:05 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 13:50 ] ...4...46.67%
MU9618JETNINGBO [ 12:05 ] JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 13:50 ] ......746.67%
JD5540320NINGBO [ 17:45 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:25 ] ...4...26.67%
JD5612320NINGBO [ 22:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 00:55 ] .....6.0.00%
SC4883738NINGBO [ 10:15 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 12:55 ] ......780.00%
SC4883738NINGBO [ 10:15 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 12:55 ] .....6.80.00%
JD5612319NINGBO [ 23:05 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 01:30 ] ....5..0.00%
JD5612319NINGBO [ 22:35 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 01:00 ] ..3....0.00%
JD5612320NINGBO [ 22:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 00:55 ] ...4.670.00%
JD561232CNINGBO [ 22:30 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 00:55 ] 1......0.00%
PN6340320NINGBO [ 11:30 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 15:50 ] 12345.773.33%
PN6340320NINGBO [ 11:30 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 15:45 ] .....6.73.33%
CA4566738NINGBO [ 20:30 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:50 ] 12345670.00%
ZH4566738NINGBO [ 20:30 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:50 ] 12345670.00%
TV6500738NINGBO [ 20:30 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:50 ] 12345670.00%
G54006738NINGBO [ 20:30 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:50 ] 12345670.00%
SC4566738NINGBO [ 20:30 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:50 ] 12345670.00%
CZ8116320NINGBO [ 17:15 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 19:40 ] 123456733.33%
8L987272DNINGBO [ 20:00 ] YICHANG [ 21:45 ] 123456713.33%
8L9872736NINGBO [ 20:00 ] YICHANG [ 21:45 ] 1......13.33%
8L9872736NINGBO [ 20:00 ] YICHANG [ 21:45 ] ....5..13.33%
8L9872736NINGBO [ 20:00 ] YICHANG [ 21:45 ] ....5..13.33%
8L9872736NINGBO [ 20:00 ] YICHANG [ 21:45 ] ......713.33%
8L9872736NINGBO [ 20:00 ] YICHANG [ 21:45 ] 1......13.33%
GS7894JETNINGBO [ 22:55 ] TIANJIN [ 01:05 ] ..3....55.17%
GS7894190NINGBO [ 22:55 ] TIANJIN [ 01:05 ] 12.456755.17%
BK2878738NINGBO [ 18:00 ] TIANJIN [ 20:10 ] .....6.50.00%
GS4596738NINGBO [ 15:55 ] TIANJIN [ 18:05 ] .2.4.6.40.00%
FU6596738NINGBO [ 15:55 ] TIANJIN [ 18:05 ] .2.4.6.40.00%
BK2878738NINGBO [ 09:50 ] TIANJIN [ 12:00 ] ..3.5..50.00%
GS7894A190NINGBO [ 01:30 ] TIANJIN [ 03:40 ] ..3....33.33%
GS789432ININGBO [ 22:55 ] TIANJIN [ 01:05 ] 1......55.17%
GS4596738NINGBO [ 15:55 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 23:20 ] .2.4.6.40.00%
FU6596738NINGBO [ 15:55 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 23:20 ] .2.4.6.40.00%
3U8730321NINGBO [ 19:45 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:40 ] 12345676.67%
MU5650320NINGBO [ 18:05 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:00 ] ...4.6746.67%
MU5648320NINGBO [ 18:05 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 21:00 ] 1.3.5..26.67%
MF1879320NINGBO [ 13:25 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 16:25 ] 123456733.33%
MF1879320NINGBO [ 13:25 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 16:25 ] 123456733.33%
CZ6212320NINGBO [ 13:25 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 16:25 ] 123456733.33%
MF187832ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456710.00%
MF187832ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456710.00%
CZ621132ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 12345676.67%
CZ621132ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 12345676.67%
Y87722738NINGBO [ 19:55 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 123456710.00%
HU7722738NINGBO [ 19:55 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 123456710.00%
MU5243320NINGBO [ 14:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] .2.4.6.43.33%
MU5243320NINGBO [ 14:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] 1.3.5.743.33%
MU5453320NINGBO [ 07:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 13:15 ] ...4...83.33%
8L987272DNINGBO [ 20:00 ] KUNMING CHANGSHUI [ 00:30 ] 123456713.33%
8L996073ONINGBO [ 13:20 ] KUNMING CHANGSHUI [ 18:00 ] 1......23.33%
8L996073ONINGBO [ 13:20 ] KUNMING CHANGSHUI [ 17:45 ] ..3.5.723.33%
3U5125320NINGBO [ 07:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 13:15 ] 1.....783.33%
3U5125320NINGBO [ 07:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 13:15 ] ...4...83.33%
MF3065320NINGBO [ 07:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 13:15 ] 1.....783.33%
MF3065320NINGBO [ 07:40 ] KUNMING CHANGSHUI [ 13:15 ] ...4...83.33%
8L982672DNINGBO [ 15:00 ] XINGYI [ 17:55 ] .2.4.6.50.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] XINGYI [ 17:55 ] 1......50.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] XINGYI [ 17:55 ] 1......50.00%
8L9826JETNINGBO [ 13:40 ] XINGYI [ 16:45 ] ..3....50.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] XINGYI [ 17:55 ] ..3....50.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] XINGYI [ 17:55 ] .2.....50.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] XINGYI [ 17:55 ] 1......50.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] XINGYI [ 17:55 ] ....5..50.00%
8L982672DNINGBO [ 15:00 ] LIJIANG [ 20:10 ] .2.4.6.70.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] LIJIANG [ 20:10 ] 1......70.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] LIJIANG [ 20:10 ] ..3....70.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] LIJIANG [ 20:10 ] .2.....70.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] LIJIANG [ 20:10 ] 1......70.00%
8L9826319NINGBO [ 15:00 ] LIJIANG [ 20:10 ] ....5..70.00%
CA8853738NINGBO [ 09:05 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 10:45 ] ..34.6770.00%
SC8853738NINGBO [ 09:05 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 10:45 ] ..34.6766.67%
SC8853738NINGBO [ 09:05 ] JIEYANG CHAOSHAN INTERNATIONAL [ 10:45 ] 1......66.67%
SC4750737NINGBO [ 21:25 ] QINGDAO [ 23:10 ] ...4...16.67%
SC4750738NINGBO [ 21:25 ] QINGDAO [ 23:10 ] ..3....16.67%
SC4750738NINGBO [ 21:25 ] QINGDAO [ 23:10 ] .2.....16.67%
MU5481320NINGBO [ 07:10 ] QINGDAO [ 08:45 ] .....6.93.33%
MU5481320NINGBO [ 07:10 ] QINGDAO [ 08:45 ] ......793.33%
CA4884738NINGBO [ 22:25 ] QINGDAO [ 00:05 ] .....6770.00%
CA4884738NINGBO [ 22:25 ] QINGDAO [ 00:05 ] 1......70.00%
CA4884738NINGBO [ 22:25 ] QINGDAO [ 00:05 ] 12345.770.00%

China Flights Schedule