Current Position:Home>>Flights>>TAIZHOU Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

TAIZHOU Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
9H8378738TAIZHOU [ 12:40 ] HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 14:15 ] 1.3.5.766.67%
9H8378738TAIZHOU [ 12:40 ] XIAN [ 17:10 ] 1.3.5.766.67%
EU2712319TAIZHOU [ 12:25 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 17:25 ] 123456760.00%
EU2712319TAIZHOU [ 12:25 ] WUHAN [ 14:10 ] 123456730.00%
CA576273GTAIZHOU [ 12:35 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 15:05 ] 1.3.5.75.26%
ZH316273GTAIZHOU [ 12:35 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 15:05 ] 1.3.5.75.26%
KY826273GTAIZHOU [ 12:35 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 15:05 ] 1.3.5.75.26%
FU6656738TAIZHOU [ 20:30 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 23:30 ] ....5..70.00%
FU6656738TAIZHOU [ 19:35 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:35 ] 1.3...770.00%
FU6656738TAIZHOU [ 19:35 ] HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 22:35 ] ..3....70.00%
KY9920738TAIZHOU [ 22:55 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456776.67%
CA3822738TAIZHOU [ 22:55 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456776.67%
ZH9920738TAIZHOU [ 22:55 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456776.67%
KY9970320TAIZHOU [ 20:50 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:10 ] .2.4.6.93.33%
CA3896320TAIZHOU [ 20:50 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:10 ] .2.4.6.93.33%
ZH9970320TAIZHOU [ 20:50 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 23:10 ] .2.4.6.93.33%
CZ916373HTAIZHOU [ 13:20 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 15:30 ] 123456760.00%
MU247673HTAIZHOU [ 13:20 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 15:30 ] 123456756.67%
KY9968738TAIZHOU [ 09:40 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 11:50 ] 123456796.67%
CA3894738TAIZHOU [ 09:40 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 11:50 ] 123456796.67%
ZH9968738TAIZHOU [ 09:40 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 11:50 ] 123456796.67%
FU6655738TAIZHOU [ 12:35 ] SANYA [ 15:15 ] ....5.786.67%
FU6655738TAIZHOU [ 12:20 ] SANYA [ 15:15 ] 1.3....86.67%
FU6655738TAIZHOU [ 12:35 ] SANYA [ 15:15 ] ....5..86.67%
CA576273GTAIZHOU [ 12:35 ] KUNMING CHANGSHUI [ 17:45 ] 1.3.5.75.56%
ZH316273GTAIZHOU [ 12:35 ] KUNMING CHANGSHUI [ 17:45 ] 1.3.5.75.56%
KY826273GTAIZHOU [ 12:35 ] KUNMING CHANGSHUI [ 17:45 ] 1.3.5.75.56%
KY833273GTAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] .2.4.6713.33%
KY833273GTAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] 1.3.5..13.33%
KY8332738TAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] ..3....13.33%
KY8332738TAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] .2.....13.33%
KY8332738TAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] 1......13.33%
KY8332738TAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] ......713.33%
KY8332738TAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] .....6.13.33%
KY8332738TAIZHOU [ 13:20 ] CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 15:00 ] ....5..13.33%
GY7114190TAIZHOU [ 11:20 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 15:15 ] 1...5.746.67%
GY7114190TAIZHOU [ 11:15 ] GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 14:55 ] ..3....46.67%
GY7114190TAIZHOU [ 11:20 ] NANCHANG [ 12:40 ] 1...5.783.33%
GY7114190TAIZHOU [ 11:15 ] NANCHANG [ 12:30 ] ..3....83.33%
ZH1852738TAIZHOU [ 22:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:05 ] .2...6.76.67%
CA1852738TAIZHOU [ 22:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:05 ] .2...6.76.67%
ZH1852738TAIZHOU [ 11:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 13:55 ] 1234..776.67%
CA1852738TAIZHOU [ 11:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 13:55 ] 1234..776.67%
ZH1852738TAIZHOU [ 10:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 13:05 ] ....5..76.67%
CA1852738TAIZHOU [ 10:30 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 13:05 ] ....5..76.67%
CA1852738TAIZHOU [ 11:20 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 13:55 ] ...4...76.67%

China Flights Schedule