Current Position:Home>>Flights>>XIANGYANG Arrivals Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

XIANGYANG Arrivals Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
JR1637MA6ZHANGJIAJIE [ 06:30 ] XIANGYANG [ 09:30 ] ...4.6.100.00%
MU8114MA6CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 23:10 ] XIANGYANG [ 00:55 ] 1.3.5.780.00%
JR1545MA6CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 23:10 ] XIANGYANG [ 00:55 ] 1.3.5.780.00%
Y87588738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 16:35 ] XIANGYANG [ 18:20 ] 1.3.5.783.33%
Y87587738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 11:10 ] XIANGYANG [ 12:55 ] 1.3.5.773.68%
GJ8886320CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 20:25 ] XIANGYANG [ 22:10 ] .2.4.6.83.33%
FU6659738HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 07:35 ] XIANGYANG [ 10:50 ] .2.4.6.90.00%
FU6659738HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 07:35 ] XIANGYANG [ 10:50 ] .....6.90.00%
FU6659738HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 07:35 ] XIANGYANG [ 10:50 ] ...4...90.00%
DR6515737KUNMING CHANGSHUI [ 07:25 ] XIANGYANG [ 09:10 ] 123456770.00%
KY9151320BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 06:30 ] XIANGYANG [ 08:45 ] 123456746.67%
CA3451320BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 06:30 ] XIANGYANG [ 08:45 ] 123456746.67%
ZH9151JETBEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 06:30 ] XIANGYANG [ 08:45 ] 123456746.67%
ZH915173FBEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 06:30 ] XIANGYANG [ 08:45 ] .....6.46.67%
ZH9151320BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 06:30 ] XIANGYANG [ 08:45 ] ..3....46.67%
ZH9151JETBEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 06:30 ] XIANGYANG [ 08:45 ] .....6.46.67%
ZH9151JETBEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 06:30 ] XIANGYANG [ 08:45 ] ...4...46.67%
MF1213738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 19:15 ] XIANGYANG [ 21:10 ] .2.4.6.83.33%
MU3245738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 19:15 ] XIANGYANG [ 21:10 ] .2.4.6.83.33%
CZ3361738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 19:15 ] XIANGYANG [ 21:10 ] .2.4.6.83.33%
MF1213738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 13:05 ] XIANGYANG [ 15:05 ] 1.3...783.33%
MU3245738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 13:05 ] XIANGYANG [ 15:05 ] 1.3...783.33%
CZ3361738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 13:05 ] XIANGYANG [ 15:05 ] 1.3...783.33%
MF1213738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 12:50 ] XIANGYANG [ 15:00 ] ....5..83.33%
MU3245738GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 12:50 ] XIANGYANG [ 15:00 ] ....5..83.33%
HO1063320SHANGHAIPUDONG [ 18:25 ] XIANGYANG [ 20:35 ] 1.3..6.76.67%
HO1061320SHANGHAIPUDONG [ 08:15 ] XIANGYANG [ 10:25 ] 123456780.00%
HO1063320SHANGHAIPUDONG [ 18:25 ] XIANGYANG [ 20:35 ] 1.3..6.76.67%
HO1061320SHANGHAIPUDONG [ 08:15 ] XIANGYANG [ 10:25 ] 123456780.00%
HO1063320SHANGHAIPUDONG [ 18:25 ] XIANGYANG [ 20:35 ] .....6.76.67%
HO1061320SHANGHAIPUDONG [ 08:15 ] XIANGYANG [ 10:25 ] .....6.80.00%
HO1061320SHANGHAIPUDONG [ 08:15 ] XIANGYANG [ 10:25 ] ....5..80.00%
HO1061320SHANGHAIPUDONG [ 08:15 ] XIANGYANG [ 10:25 ] ...4...80.00%
MU3795JETBEIJING NANYUAN [ 18:20 ] XIANGYANG [ 20:25 ] 123456786.21%
KN5811JETBEIJING NANYUAN [ 18:20 ] XIANGYANG [ 20:25 ] 123456786.21%
KN581173VBEIJING NANYUAN [ 18:20 ] XIANGYANG [ 20:25 ] .....6.86.21%
KN581173VBEIJING NANYUAN [ 18:20 ] XIANGYANG [ 20:25 ] ......786.21%
KN581173UBEIJING NANYUAN [ 18:05 ] XIANGYANG [ 20:10 ] .2.....86.21%
KN581173UBEIJING NANYUAN [ 18:05 ] XIANGYANG [ 20:10 ] 1......86.21%
KN581173UBEIJING NANYUAN [ 18:05 ] XIANGYANG [ 20:10 ] ......786.21%
KN581173UBEIJING NANYUAN [ 18:05 ] XIANGYANG [ 20:10 ] ....5..86.21%
DR6516737TIANJIN [ 12:50 ] XIANGYANG [ 14:45 ] 123456770.00%
DR6516JETTIANJIN [ 12:50 ] XIANGYANG [ 14:45 ] 1......70.00%
MU8111MA6XIAN [ 06:45 ] XIANGYANG [ 08:20 ] 123456783.33%
JR1505MA6XIAN [ 06:45 ] XIANGYANG [ 08:20 ] 123456783.33%
SC2695CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:35 ] XIANGYANG [ 08:00 ] ..3.5..80.00%
MU1809CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:35 ] XIANGYANG [ 08:00 ] ..3.5..80.00%
3U2013CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:35 ] XIANGYANG [ 08:00 ] ..3.5..80.00%
CZ5839CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:35 ] XIANGYANG [ 08:00 ] ..3.5..80.00%
CA5855CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:35 ] XIANGYANG [ 08:00 ] ..3.5..80.00%
G52695CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:35 ] XIANGYANG [ 08:00 ] ..3.5..80.00%
CA5855CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:05 ] XIANGYANG [ 07:30 ] 1.....780.00%
3U2013CR9CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 06:05 ] XIANGYANG [ 07:30 ] 1.....780.00%
FU6660738SANYA [ 16:05 ] XIANGYANG [ 18:40 ] .2.4.6.90.00%
FU6660738SANYA [ 16:05 ] XIANGYANG [ 18:40 ] .....6.90.00%
FU6660738SANYA [ 16:05 ] XIANGYANG [ 18:40 ] ...4...90.00%
MU8122MA6ZHENGZHOU [ 20:25 ] XIANGYANG [ 21:50 ] .2.4.6.93.33%
JR1556MA6ZHENGZHOU [ 20:25 ] XIANGYANG [ 21:50 ] .2.4.6.93.33%
MU8122MA6ZHENGZHOU [ 12:30 ] XIANGYANG [ 13:55 ] 1.3.5.793.33%
JR1556MA6ZHENGZHOU [ 12:30 ] XIANGYANG [ 13:55 ] 1.3.5.793.33%
GJ8885320HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 14:50 ] XIANGYANG [ 16:45 ] .2.4.6.86.67%
3U2014CR9HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 11:50 ] XIANGYANG [ 13:40 ] 1.3.5.770.00%
CZ5840CR9HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 11:50 ] XIANGYANG [ 13:40 ] 1.3.5.770.00%
SC2696CR9HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 11:50 ] XIANGYANG [ 13:40 ] 1.3.5.770.00%
MU1810CR9HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 11:50 ] XIANGYANG [ 13:40 ] 1.3.5.770.00%
CA5856CR9HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 11:50 ] XIANGYANG [ 13:40 ] 1.3.5.770.00%
G52696CR9HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 11:50 ] XIANGYANG [ 13:40 ] 1.3.5.770.00%
G52696JETHANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 11:50 ] XIANGYANG [ 13:40 ] ....5..70.00%
MU8129MA6HUANGSHAN TUNXI INTERNATIONAL [ 07:00 ] XIANGYANG [ 10:15 ] 1.3.5.786.67%
JR1528MA6HUANGSHAN TUNXI INTERNATIONAL [ 07:00 ] XIANGYANG [ 10:15 ] 1.3.5.786.67%
MU8129MA6WUHAN [ 09:20 ] XIANGYANG [ 10:15 ] 1.3.5.783.33%
JR1528MA6WUHAN [ 09:20 ] XIANGYANG [ 10:15 ] 1.3.5.783.33%
MU8126MA6WUHAN [ 08:30 ] XIANGYANG [ 09:30 ] ...4.6.86.67%
JR1637MA6WUHAN [ 08:30 ] XIANGYANG [ 09:30 ] ...4.6.100.00%
JR1544MA6WUHAN [ 08:30 ] XIANGYANG [ 09:30 ] ...4.6.86.67%
MU8112MA6HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:20 ] XIANGYANG [ 21:00 ] 123456793.10%
BK1506MA6HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:20 ] XIANGYANG [ 21:00 ] 123456793.10%
JR1506MA6HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:20 ] XIANGYANG [ 21:00 ] 123456793.10%
CA3479320SHENZHEN [ 19:25 ] XIANGYANG [ 21:50 ] 123456770.00%
KY9339320SHENZHEN [ 19:25 ] XIANGYANG [ 21:50 ] 123456770.00%
ZH9339320SHENZHEN [ 19:25 ] XIANGYANG [ 21:50 ] 123456770.00%
KY9337320SHENZHEN [ 07:10 ] XIANGYANG [ 09:30 ] .2.4.6.76.67%
CA3477320SHENZHEN [ 07:10 ] XIANGYANG [ 09:30 ] .2.4.6.76.67%
ZH9337320SHENZHEN [ 07:10 ] XIANGYANG [ 09:30 ] .2.4.6.76.67%
ZH9339320SHENZHEN [ 20:10 ] XIANGYANG [ 22:35 ] ..3....70.00%
ZH9339320SHENZHEN [ 19:50 ] XIANGYANG [ 22:25 ] ...4...70.00%
MF1244738XIAMEN [ 19:00 ] XIANGYANG [ 21:05 ] 1.3.5.752.63%
CZ3398738XIAMEN [ 19:00 ] XIANGYANG [ 21:05 ] 1.3.5.752.63%
CZ3398JETXIAMEN [ 19:10 ] XIANGYANG [ 21:15 ] ..3....52.63%

China Flights Schedule