Current Position:Home>>Flights>>SHENZHEN Arrivals Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

SHENZHEN Arrivals Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
DZ6218738WUXI [ 21:45 ] SHENZHEN [ 00:05 ] 123456720.00%
CA3598738WUXI [ 20:05 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123456733.33%
KY9812738WUXI [ 20:05 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123456733.33%
ZH9812738WUXI [ 20:05 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123456733.33%
MU3077320WUXI [ 19:35 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 1234.6736.67%
CZ3210320WUXI [ 19:35 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 1234.6736.67%
MF1100320WUXI [ 19:35 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 1234.6736.67%
ZH9810738WUXI [ 19:00 ] SHENZHEN [ 21:35 ] 123456743.33%
HU7764738NANJING [ 22:35 ] SHENZHEN [ 00:50 ] 12.456713.33%
KY9850738NANJING [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:25 ] 12345673.33%
CA3696738NANJING [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:25 ] 12345673.33%
ZH9850738NANJING [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:25 ] 12345673.33%
CZ6914320NANJING [ 21:00 ] SHENZHEN [ 23:10 ] 123456723.33%
MF4470320NANJING [ 21:00 ] SHENZHEN [ 23:10 ] 123456723.33%
PN6298320NANJING [ 20:20 ] SHENZHEN [ 22:45 ] 123456740.00%
MU2878325NANJING [ 20:15 ] SHENZHEN [ 22:40 ] 123456753.33%
9C8600320ZHANGJIAKOU NINGYUAN [ 22:30 ] SHENZHEN [ 01:55 ] .2.4.6.80.00%
9C8964320HUAI¡¯AN LIANSHUI [ 14:40 ] SHENZHEN [ 17:20 ] 123456786.67%
9C8964320HUAI¡¯AN LIANSHUI [ 14:40 ] SHENZHEN [ 17:20 ] ...4...86.67%
9C8964320HUAI¡¯AN LIANSHUI [ 14:40 ] SHENZHEN [ 17:20 ] .2.....86.67%
9C8964320HUAI¡¯AN LIANSHUI [ 14:40 ] SHENZHEN [ 17:20 ] ....5..86.67%
9C8964320HUAI¡¯AN LIANSHUI [ 14:40 ] SHENZHEN [ 17:20 ] 1......86.67%
DZ6238738YINGKOU LANQI [ 20:25 ] SHENZHEN [ 01:05 ] 1.3.5.740.00%
G5268GJETXIANGYANG [ 14:20 ] SHENZHEN [ 19:50 ] 1.3.5.772.73%
CA3480320XIANGYANG [ 23:00 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456750.00%
KY9340320XIANGYANG [ 23:00 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456750.00%
ZH9340320XIANGYANG [ 23:00 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456750.00%
KY9338320XIANGYANG [ 10:25 ] SHENZHEN [ 12:30 ] .2.4.6.76.67%
CA3478320XIANGYANG [ 10:25 ] SHENZHEN [ 12:30 ] .2.4.6.76.67%
ZH9338320XIANGYANG [ 10:25 ] SHENZHEN [ 12:30 ] .2.4.6.76.67%
KY9338320XIANGYANG [ 10:20 ] SHENZHEN [ 12:20 ] .2.4.6.76.67%
DZ6232738XINGYI [ 18:10 ] SHENZHEN [ 19:55 ] ..34..776.67%
DZ6230738XINGYI [ 18:10 ] SHENZHEN [ 19:55 ] 12..56.44.44%
Y87563738XICHANG [ 23:05 ] SHENZHEN [ 01:45 ] ......753.33%
Y87563738XICHANG [ 23:05 ] SHENZHEN [ 01:45 ] 123456.53.33%
HU7864738ANQING TIANZHUSHAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 16:50 ] 1.3.5.777.78%
HU7864738ANQING TIANZHUSHAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 16:50 ] ..3....77.78%
HU7864738ANQING TIANZHUSHAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 16:50 ] 1......77.78%
HO1260320BEIHAI FUCHENG [ 23:25 ] SHENZHEN [ 00:55 ] 123456786.67%
HO1260JETBEIHAI FUCHENG [ 23:25 ] SHENZHEN [ 00:55 ] ...4...86.67%
HO1260JETBEIHAI FUCHENG [ 23:25 ] SHENZHEN [ 00:55 ] ...4...86.67%
HO1260JETBEIHAI FUCHENG [ 23:25 ] SHENZHEN [ 00:55 ] ...4...86.67%
HO1260JETBEIHAI FUCHENG [ 23:25 ] SHENZHEN [ 00:55 ] ...4...86.67%
HO1260JETBEIHAI FUCHENG [ 23:25 ] SHENZHEN [ 00:55 ] ...4...86.67%
HO1260JETBEIHAI FUCHENG [ 23:25 ] SHENZHEN [ 00:55 ] ...4...86.67%
HU7864738TANGSHAN [ 12:20 ] SHENZHEN [ 16:50 ] 1.3.5.777.78%
HU7864738TANGSHAN [ 12:20 ] SHENZHEN [ 16:50 ] ..3....77.78%
HU7864738TANGSHAN [ 12:20 ] SHENZHEN [ 16:50 ] 1......77.78%
HU7098738WEIFANG [ 20:40 ] SHENZHEN [ 01:40 ] .2.4.6.57.14%
HU7098738WEIFANG [ 20:40 ] SHENZHEN [ 01:40 ] ...4...57.14%
HU7098738WEIFANG [ 20:40 ] SHENZHEN [ 01:40 ] .2.....57.14%
O3695073FWEIFANG [ 03:10 ] SHENZHEN [ 06:10 ] 1234567%
G5267BJETTONGREN [ 12:10 ] SHENZHEN [ 16:35 ] 123456780.00%
G5289KJETMANZHOULI XIJIAO [ 10:55 ] SHENZHEN [ 22:40 ] 1234567-%
KY9632320YANGZHOU TAIZHOU [ 19:35 ] SHENZHEN [ 22:05 ] 1......20.00%
CA3642320YANGZHOU TAIZHOU [ 19:35 ] SHENZHEN [ 22:05 ] 1......20.00%
ZH9632320YANGZHOU TAIZHOU [ 19:35 ] SHENZHEN [ 22:05 ] 1......20.00%
CA3642320YANGZHOU TAIZHOU [ 19:35 ] SHENZHEN [ 21:55 ] .23456720.00%
KY9632320YANGZHOU TAIZHOU [ 19:35 ] SHENZHEN [ 21:55 ] .23456720.00%
ZH9632320YANGZHOU TAIZHOU [ 19:35 ] SHENZHEN [ 21:55 ] .23456720.00%
KY9610320YANGZHOU TAIZHOU [ 12:00 ] SHENZHEN [ 14:30 ] 123456746.67%
CA3632320YANGZHOU TAIZHOU [ 12:00 ] SHENZHEN [ 14:30 ] 123456746.67%
MU5988JETBAOSHAN YUNRUI [ 10:00 ] SHENZHEN [ 16:10 ] .2.4.6.89.29%
MU5988JETBAOSHAN YUNRUI [ 09:50 ] SHENZHEN [ 16:10 ] ......789.29%
9C8634320LANZHOU ZHONGCHUAN [ 21:40 ] SHENZHEN [ 00:55 ] 1.3.5.780.00%
DZ6256738LANZHOU ZHONGCHUAN [ 20:15 ] SHENZHEN [ 01:05 ] .2.4.6.30.00%
DZ6210738LANZHOU ZHONGCHUAN [ 19:45 ] SHENZHEN [ 00:20 ] 1.3...778.95%
DZ6210738LANZHOU ZHONGCHUAN [ 19:45 ] SHENZHEN [ 00:20 ] ....5..78.95%
DZ6212738LANZHOU ZHONGCHUAN [ 19:45 ] SHENZHEN [ 00:20 ] .2.4.6.73.33%
MF4672738LANZHOU ZHONGCHUAN [ 17:35 ] SHENZHEN [ 22:50 ] 1.3.5.733.33%
CZ6390738LANZHOU ZHONGCHUAN [ 17:35 ] SHENZHEN [ 22:50 ] 1.3.5.733.33%
CZ3664320LANZHOU ZHONGCHUAN [ 15:35 ] SHENZHEN [ 20:30 ] 123456768.97%
G52829AJETBIJIE [ 12:15 ] SHENZHEN [ 16:35 ] ...4...%
G5269MJETBIJIE [ 15:20 ] SHENZHEN [ 19:50 ] .2.4.6.100.00%
MF4117320BIJIE [ 20:00 ] SHENZHEN [ 21:50 ] 1.3.5.786.67%
CZ6474320BIJIE [ 20:00 ] SHENZHEN [ 21:50 ] 1.3.5.786.67%
G52829AJETBIJIE [ 12:15 ] SHENZHEN [ 16:35 ] 1......%
CZ6474JETBIJIE [ 20:00 ] SHENZHEN [ 21:50 ] ..3....86.67%
BK2860739BAISE BAMA [ 14:45 ] SHENZHEN [ 16:10 ] 1...5..80.00%
BK2860738BAISE BAMA [ 14:45 ] SHENZHEN [ 16:10 ] 1......80.00%
DZ6274738HANDAN [ 18:05 ] SHENZHEN [ 20:40 ] 123456746.67%
BK2914738WUYISHAN [ 14:35 ] SHENZHEN [ 16:15 ] ..3...763.33%
BK2914738WUYISHAN [ 14:35 ] SHENZHEN [ 16:15 ] ..3....63.33%
BK2914738WUYISHAN [ 14:35 ] SHENZHEN [ 16:15 ] ......763.33%
BK2914738WUYISHAN [ 14:35 ] SHENZHEN [ 16:15 ] ......763.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:20 ] .2.....33.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:20 ] ...4...33.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:25 ] SHENZHEN [ 23:45 ] 1.3....33.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:25 ] SHENZHEN [ 23:45 ] ..3.5.733.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:20 ] .2.4.6.33.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:20 ] ...4...33.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:20 ] .....6.33.33%
Y87562738HAILAR DONGSHAN [ 17:25 ] SHENZHEN [ 23:45 ] ......733.33%
EU2201319LIUZHOU [ 17:40 ] SHENZHEN [ 19:00 ] 123456783.33%
KY9946320ZHAOTONG [ 11:50 ] SHENZHEN [ 14:00 ] .2.4.6.86.67%
CA3860320ZHAOTONG [ 11:50 ] SHENZHEN [ 14:00 ] .2.4.6.86.67%
ZH9946320ZHAOTONG [ 11:50 ] SHENZHEN [ 14:00 ] .2.4.6.86.67%
CA3440320YUNCHENG [ 11:10 ] SHENZHEN [ 13:50 ] 123456766.67%
KY9140320YUNCHENG [ 11:10 ] SHENZHEN [ 13:50 ] 123456766.67%
ZH9140320YUNCHENG [ 11:10 ] SHENZHEN [ 13:50 ] 123456766.67%
MF1446738QINHUANGDAO BEIDAIHE INTERNATIONAL [ 17:40 ] SHENZHEN [ 22:45 ] .2.4.6.53.85%
CZ3618738QINHUANGDAO BEIDAIHE INTERNATIONAL [ 17:40 ] SHENZHEN [ 22:45 ] .2.4.6.53.85%
G55354320QIQIHAER [ 16:35 ] SHENZHEN [ 22:50 ] .2.4.6.96.67%
MF1985320QIQIHAER [ 16:35 ] SHENZHEN [ 22:50 ] .2.4.6.96.67%
CZ6334320QIQIHAER [ 16:35 ] SHENZHEN [ 22:50 ] .2.4.6.96.67%
HU7060738JIAMUSI DONGJIAO [ 17:10 ] SHENZHEN [ 23:30 ] .2.4.6.86.67%
HU7060738JIAMUSI DONGJIAO [ 17:10 ] SHENZHEN [ 23:30 ] .2.....86.67%
MF4422320HUANGSHAN TUNXI INTERNATIONAL [ 18:25 ] SHENZHEN [ 20:10 ] 1.3.56.76.67%
MU4747320HUANGSHAN TUNXI INTERNATIONAL [ 18:25 ] SHENZHEN [ 20:10 ] 1.3.56.76.67%
CZ6848320HUANGSHAN TUNXI INTERNATIONAL [ 18:25 ] SHENZHEN [ 20:10 ] 1.3.56.76.67%
MF4300320LIANYUNGANG [ 12:15 ] SHENZHEN [ 17:00 ] .2.4...73.33%
CZ6702320LIANYUNGANG [ 12:15 ] SHENZHEN [ 17:00 ] .2.4...73.33%
MF4300320LIANYUNGANG [ 12:15 ] SHENZHEN [ 16:55 ] .....6.73.33%
CZ6702320LIANYUNGANG [ 12:15 ] SHENZHEN [ 16:55 ] .....6.73.33%
DZ6242738LIANYUNGANG [ 15:05 ] SHENZHEN [ 18:00 ] 1.3.5.773.33%
DZ6242738LIANYUNGANG [ 15:05 ] SHENZHEN [ 18:00 ] 1......73.33%
SC9628320LINYI [ 10:15 ] SHENZHEN [ 12:50 ] 123456713.33%
KY9628320LINYI [ 10:15 ] SHENZHEN [ 12:50 ] 123456713.33%
CA3640320LINYI [ 10:15 ] SHENZHEN [ 12:50 ] 123456713.33%
ZH9628320LINYI [ 10:15 ] SHENZHEN [ 12:50 ] 123456713.33%
KY9928319CHIZHOU JIUHUASHAN [ 09:50 ] SHENZHEN [ 11:50 ] 123456770.00%
CA3828319CHIZHOU JIUHUASHAN [ 09:50 ] SHENZHEN [ 11:50 ] 123456770.00%
ZH9928319CHIZHOU JIUHUASHAN [ 09:50 ] SHENZHEN [ 11:50 ] 123456770.00%
ZH9510320NANCHANG [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:10 ] ....5..63.33%
KY9938738NANCHANG [ 23:50 ] SHENZHEN [ 01:30 ] 123456763.33%
CA3848738NANCHANG [ 23:50 ] SHENZHEN [ 01:30 ] 123456763.33%
ZH9938738NANCHANG [ 23:50 ] SHENZHEN [ 01:30 ] 123456763.33%
MF1772320NANCHANG [ 21:25 ] SHENZHEN [ 23:10 ] .2.4.6.23.33%
CZ3990320NANCHANG [ 21:25 ] SHENZHEN [ 23:10 ] .2.4.6.23.33%
KY9510738NANCHANG [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:10 ] 123456763.33%
CA3810738NANCHANG [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:10 ] 123456763.33%
MF1774320ZHANGJIAJIE [ 07:10 ] SHENZHEN [ 08:45 ] 123456790.00%
CZ3992320ZHANGJIAJIE [ 07:10 ] SHENZHEN [ 08:45 ] 123456790.00%
CZ3992319ZHANGJIAJIE [ 22:25 ] SHENZHEN [ 00:05 ] 1......90.00%
ZH9506320QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] SHENZHEN [ 21:25 ] ....5..43.33%
KY9506319QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] SHENZHEN [ 21:25 ] 123456743.33%
CA3806319QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] SHENZHEN [ 21:25 ] 123456743.33%
ZH9506319QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] SHENZHEN [ 21:25 ] 123456743.33%
ZH9506320QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] SHENZHEN [ 21:25 ] ...4...43.33%
ZH9506320QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] SHENZHEN [ 21:25 ] ..3....43.33%
ZH9506320QUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 20:05 ] SHENZHEN [ 21:25 ] .2.....43.33%
O3694873FQUANZHOU JINJIANG INTERNATIONAL [ 04:00 ] SHENZHEN [ 05:20 ] 1234567%
DZ6222738YIWU [ 15:50 ] SHENZHEN [ 18:00 ] .2.4.6.76.92%
MF1675738YIWU [ 08:00 ] SHENZHEN [ 09:55 ] 123456756.67%
CZ3875738YIWU [ 08:00 ] SHENZHEN [ 09:55 ] 123456756.67%
MF1675738YIWU [ 07:45 ] SHENZHEN [ 09:40 ] 123456756.67%
CZ3875738YIWU [ 07:45 ] SHENZHEN [ 09:40 ] 123456756.67%
DZ6222JETYIWU [ 15:50 ] SHENZHEN [ 18:00 ] .....6.76.92%
DZ6222JETYIWU [ 15:50 ] SHENZHEN [ 18:00 ] .2.....76.92%
DZ6222JETYIWU [ 15:50 ] SHENZHEN [ 18:00 ] .2.....76.92%
MF4300320ZHOUSHAN [ 14:50 ] SHENZHEN [ 17:00 ] .2.4...76.67%
CZ6702320ZHOUSHAN [ 14:50 ] SHENZHEN [ 17:00 ] .2.4...76.67%
MF4300320ZHOUSHAN [ 14:45 ] SHENZHEN [ 16:55 ] .....6.76.67%
CZ6702320ZHOUSHAN [ 14:45 ] SHENZHEN [ 16:55 ] .....6.76.67%
CZ5042738XIAMEN [ 20:10 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
NS8070738XIAMEN [ 20:10 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
MU4104738XIAMEN [ 20:10 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
MF8070738XIAMEN [ 20:10 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
HU7066738XIAMEN [ 15:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] 1.3.5.723.33%
HU7066738XIAMEN [ 15:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] 1.3.5.723.33%
HU7066738XIAMEN [ 15:20 ] SHENZHEN [ 16:35 ] .2.4.6.23.33%
MF845787XIAMEN [ 09:30 ] SHENZHEN [ 10:45 ] ..3.5..90.00%
G55362320MUDANJIANG [ 16:00 ] SHENZHEN [ 22:20 ] 1.3.5.790.00%
MF4416320MUDANJIANG [ 16:00 ] SHENZHEN [ 22:20 ] 1.3.5.790.00%
CZ6834320MUDANJIANG [ 16:00 ] SHENZHEN [ 22:20 ] 1.3.5.790.00%
MU3807JETRIZHAO SHANZIHE [ 12:30 ] SHENZHEN [ 15:30 ] 12345.760.00%
KN5857JETRIZHAO SHANZIHE [ 12:30 ] SHENZHEN [ 15:30 ] 12345.760.00%
KN585773VRIZHAO SHANZIHE [ 12:30 ] SHENZHEN [ 15:30 ] .2.....60.00%
KN585773URIZHAO SHANZIHE [ 12:30 ] SHENZHEN [ 15:30 ] 1......60.00%
KN585773VRIZHAO SHANZIHE [ 12:30 ] SHENZHEN [ 15:30 ] ..3....60.00%
KN585573UBEIJING NANYUAN [ 07:30 ] SHENZHEN [ 10:45 ] ....5..100.00%
MU3805JETBEIJING NANYUAN [ 12:10 ] SHENZHEN [ 17:10 ] 1.3.5.783.33%
KN5911JETBEIJING NANYUAN [ 12:10 ] SHENZHEN [ 17:10 ] 1.3.5.783.33%
MU3807JETBEIJING NANYUAN [ 10:25 ] SHENZHEN [ 15:30 ] 12345.760.00%
KN5857JETBEIJING NANYUAN [ 10:25 ] SHENZHEN [ 15:30 ] 12345.760.00%
MU383173UBEIJING NANYUAN [ 07:30 ] SHENZHEN [ 10:45 ] 1234567100.00%
KN585573UBEIJING NANYUAN [ 07:30 ] SHENZHEN [ 10:45 ] 1234567100.00%
KN591173VBEIJING NANYUAN [ 12:10 ] SHENZHEN [ 17:10 ] 1......83.33%
MU3805JETFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] 1.3.5.783.33%
KN5911JETFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] 1.3.5.783.33%
KN591173VFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] 1......83.33%
KN591173VFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] ......783.33%
KN591173UFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] ....5..83.33%
KN591173VFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] ..3....83.33%
KN591173VFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] ......783.33%
KN591173VFUYANG XIGUAN [ 15:00 ] SHENZHEN [ 17:10 ] ......783.33%
9C8905320SHIJIAZHUANG [ 21:35 ] SHENZHEN [ 00:30 ] 123456710.00%
MU3715JETSHIJIAZHUANG [ 11:05 ] SHENZHEN [ 14:05 ] 123456760.00%
KN2371JETSHIJIAZHUANG [ 11:05 ] SHENZHEN [ 14:05 ] 123456760.00%
CZ9860738SHIJIAZHUANG [ 07:50 ] SHENZHEN [ 10:45 ] 123456776.67%
MF7015738SHIJIAZHUANG [ 07:50 ] SHENZHEN [ 10:45 ] 123456776.67%
NS3267738SHIJIAZHUANG [ 07:50 ] SHENZHEN [ 10:45 ] 123456776.67%
9C8905320SHIJIAZHUANG [ 21:35 ] SHENZHEN [ 00:30 ] ......710.00%
9C8905320SHIJIAZHUANG [ 21:35 ] SHENZHEN [ 00:30 ] ....5..10.00%
KY9112320YICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] 12...6.63.33%
KY9112320YICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] ..345.763.33%
CA3412320YICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] 12...6.63.33%
CA3412320YICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] ..345.763.33%
ZH9112320YICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] 12...6.63.33%
ZH9112320YICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] ..345.763.33%
ZH9112320YICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] ...4...63.33%
ZH911232FYICHUN [ 11:00 ] SHENZHEN [ 12:30 ] ..3....63.33%
KY9920738TAIZHOU [ 22:55 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456780.00%
CA3822738TAIZHOU [ 22:55 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456780.00%
ZH9920738TAIZHOU [ 22:55 ] SHENZHEN [ 01:15 ] 123456780.00%
DZ6212738KAILI HUANGPING [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:20 ] .2.4.6.66.67%
MF4453320CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:50 ] SHENZHEN [ 15:10 ] 123456763.33%
MU4643320CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:50 ] SHENZHEN [ 15:10 ] 123456763.33%
CZ6889320CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:50 ] SHENZHEN [ 15:10 ] 123456763.33%
CZ6889320CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:50 ] SHENZHEN [ 15:10 ] ....5..63.33%
O3697473FCHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 04:00 ] SHENZHEN [ 05:25 ] 1234567%
CZ6889320CHANGSHA HUANGHUA INTERNATIONAL [ 13:50 ] SHENZHEN [ 15:10 ] ...4...63.33%
BK2773738NANNING [ 13:40 ] SHENZHEN [ 15:05 ] .2.....86.67%
ZH9328320NANNING [ 23:30 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 1......76.67%
KY9328320NANNING [ 23:30 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 1......76.67%
CA3622320NANNING [ 23:30 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 1......76.67%
ZH9328320NANNING [ 23:30 ] SHENZHEN [ 00:55 ] .....6.76.67%
KY9328320NANNING [ 23:30 ] SHENZHEN [ 00:55 ] .....6.76.67%
CA3622320NANNING [ 23:30 ] SHENZHEN [ 00:55 ] .....6.76.67%
CZ3237JETNANNING [ 20:00 ] SHENZHEN [ 21:30 ] 123456793.33%
G55152320LUOYANG [ 22:40 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ....5..56.67%
MF4346320LUOYANG [ 22:40 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ....5..56.67%
CZ6764320LUOYANG [ 22:40 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ....5..56.67%
G55152320LUOYANG [ 21:20 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2....756.67%
MF4346320LUOYANG [ 21:20 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2....756.67%
CZ6764320LUOYANG [ 21:20 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2....756.67%
CZ6764JETLUOYANG [ 15:05 ] SHENZHEN [ 17:25 ] 1......56.67%
G55152320BAOTOU ERLIBAN [ 19:30 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ....5..56.67%
MF4346320BAOTOU ERLIBAN [ 19:30 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ....5..56.67%
CZ6764320BAOTOU ERLIBAN [ 19:30 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ....5..56.67%
G55152320BAOTOU ERLIBAN [ 19:00 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2....756.67%
MF4346320BAOTOU ERLIBAN [ 19:00 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2....756.67%
CZ6764320BAOTOU ERLIBAN [ 19:00 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2....756.67%
DZ6210738ANSHUN HUANGGUOSHU [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:20 ] ....5..82.35%
DZ6210738ANSHUN HUANGGUOSHU [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:20 ] 1.3...782.35%
CZ6756320DANDONG LANGTOU INTERNATIONAL [ 16:30 ] SHENZHEN [ 22:45 ] ....5..46.67%
MF4338320DANDONG LANGTOU INTERNATIONAL [ 16:30 ] SHENZHEN [ 22:45 ] 1.3.5.746.67%
MU4822320DANDONG LANGTOU INTERNATIONAL [ 16:30 ] SHENZHEN [ 22:45 ] 1.3.5.746.67%
CZ6756320DANDONG LANGTOU INTERNATIONAL [ 16:30 ] SHENZHEN [ 22:45 ] 1.3.5.746.67%
CZ6756320DANDONG LANGTOU INTERNATIONAL [ 16:30 ] SHENZHEN [ 22:45 ] ..3....46.67%
CZ6756320DANDONG LANGTOU INTERNATIONAL [ 16:30 ] SHENZHEN [ 22:45 ] 1......46.67%
MU5757JETMANGSHI [ 11:15 ] SHENZHEN [ 16:10 ] 123456786.67%
MU5757JETMANGSHI [ 11:10 ] SHENZHEN [ 15:50 ] .2.....86.67%
MU5757JETMANGSHI [ 11:15 ] SHENZHEN [ 16:10 ] ..3....86.67%
GJ8654320ULANQAB JINING [ 18:30 ] SHENZHEN [ 21:45 ] .2.4.6.60.00%
CZ9638737YONGZHOU [ 15:55 ] SHENZHEN [ 17:30 ] .2.4.6.70.00%
MU5785737YONGZHOU [ 15:55 ] SHENZHEN [ 17:30 ] .2.4.6.70.00%
MU5785JETYONGZHOU [ 15:55 ] SHENZHEN [ 17:30 ] .2.....70.00%
KY9330738ZHANJIANG [ 07:50 ] SHENZHEN [ 08:55 ] 123456796.67%
CA3472738ZHANJIANG [ 07:50 ] SHENZHEN [ 08:55 ] 123456796.67%
ZH9330738ZHANJIANG [ 07:50 ] SHENZHEN [ 08:55 ] 123456796.67%
KY9960320WANZHOU [ 09:10 ] SHENZHEN [ 11:25 ] 123456783.33%
CA3888320WANZHOU [ 09:10 ] SHENZHEN [ 11:25 ] 123456783.33%
ZH9960320WANZHOU [ 09:10 ] SHENZHEN [ 11:25 ] 123456783.33%
GJ8684320ENSHI XUJIAPING [ 23:15 ] SHENZHEN [ 01:20 ] .2.4.6.46.15%
MU2319320JINGGANGSHAN [ 10:25 ] SHENZHEN [ 11:35 ] 123456783.33%
MU2319320JINGGANGSHAN [ 10:15 ] SHENZHEN [ 11:30 ] .2.....83.33%
HU7749333SANYA [ 23:40 ] SHENZHEN [ 01:10 ] 1......76.67%
HU7749738SANYA [ 23:40 ] SHENZHEN [ 01:10 ] .23456776.67%
KY9322320SANYA [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:05 ] 123456724.14%
CA3444320SANYA [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:05 ] 123456724.14%
ZH9322320SANYA [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:05 ] 123456724.14%
MF4586JETSANYA [ 23:10 ] SHENZHEN [ 00:40 ] 123456770.00%
CZ6498JETSANYA [ 23:10 ] SHENZHEN [ 00:40 ] 123456770.00%
MF433932ESANYA [ 20:50 ] SHENZHEN [ 22:20 ] 123456790.00%
MF1895320GUANGYUAN PANLONG [ 11:20 ] SHENZHEN [ 14:05 ] ..3....66.67%
CZ6234320GUANGYUAN PANLONG [ 11:20 ] SHENZHEN [ 14:05 ] ..3....66.67%
MF1895320GUANGYUAN PANLONG [ 11:00 ] SHENZHEN [ 13:35 ] 1...5..66.67%
CZ6234320GUANGYUAN PANLONG [ 11:00 ] SHENZHEN [ 13:35 ] 1...5..66.67%
CA3945319LHASA [ 11:00 ] SHENZHEN [ 14:50 ] 12345670.00%
TV9875319LHASA [ 11:00 ] SHENZHEN [ 14:50 ] 12345670.00%
MF1711320NANYANG [ 09:55 ] SHENZHEN [ 12:05 ] 1.3....73.33%
CZ3919320NANYANG [ 09:55 ] SHENZHEN [ 12:05 ] 1.3....73.33%
MF1711320NANYANG [ 09:45 ] SHENZHEN [ 11:45 ] .2.456773.33%
CZ3919320NANYANG [ 09:45 ] SHENZHEN [ 11:45 ] .2.456773.33%
KY9958319YIBIN [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:45 ] 123456750.00%
CA3886319YIBIN [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:45 ] 123456750.00%
ZH9958319YIBIN [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:45 ] 123456750.00%
ZH9958319YIBIN [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:45 ] .....6.50.00%
HO1033320SANMING SHAXIAN [ 11:10 ] SHENZHEN [ 13:15 ] ..3...788.24%
KY9950320PANZHIHUA [ 10:25 ] SHENZHEN [ 12:20 ] 123456766.67%
CA3868320PANZHIHUA [ 10:25 ] SHENZHEN [ 12:20 ] 123456766.67%
ZH9950320PANZHIHUA [ 10:25 ] SHENZHEN [ 12:20 ] 123456766.67%
ZH9950319PANZHIHUA [ 10:35 ] SHENZHEN [ 12:40 ] ..3....66.67%
DZ6244738YINCHUAN [ 19:00 ] SHENZHEN [ 00:05 ] 1.3.5.722.22%
DZ6244738YINCHUAN [ 18:05 ] SHENZHEN [ 00:05 ] 1.3.5.722.22%
CZ3226320YINCHUAN [ 07:40 ] SHENZHEN [ 12:40 ] 123456.83.33%
MU4682320YINCHUAN [ 07:40 ] SHENZHEN [ 12:40 ] 123456.83.33%
G55286320YINCHUAN [ 07:40 ] SHENZHEN [ 12:40 ] 123456.80.00%
MF1116320YINCHUAN [ 07:40 ] SHENZHEN [ 12:40 ] 123456.83.33%
HO1204320YINCHUAN [ 21:10 ] SHENZHEN [ 00:40 ] 123456796.67%
ZH9232319YINCHUAN [ 15:40 ] SHENZHEN [ 19:10 ] 123456786.67%
9C8510320YANCHENG [ 22:15 ] SHENZHEN [ 00:55 ] 1.3.5.760.00%
MF4646320YANCHENG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 21:45 ] .2.4.6773.33%
CZ8636320YANCHENG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 21:45 ] .2.4.6773.33%
MF4646320YANCHENG [ 10:30 ] SHENZHEN [ 13:10 ] 1......73.33%
CZ8636320YANCHENG [ 10:30 ] SHENZHEN [ 13:10 ] 1......73.33%
MF4646320YANCHENG [ 10:20 ] SHENZHEN [ 12:50 ] ..3.5..73.33%
CZ8636320YANCHENG [ 10:20 ] SHENZHEN [ 12:50 ] ..3.5..73.33%
9C8510320YANCHENG [ 22:15 ] SHENZHEN [ 00:55 ] ..3....60.00%
DZ6264738ULANHOT [ 16:50 ] SHENZHEN [ 00:05 ] .2.4.6.0.00%
G5284KJETULANHOT [ 10:00 ] SHENZHEN [ 18:40 ] 1234567-%
GJ8796320XINING [ 20:45 ] SHENZHEN [ 01:20 ] 1.3.5.773.68%
GJ8684320XINING [ 20:40 ] SHENZHEN [ 01:20 ] .2.4.6.46.15%
G55284320XINING [ 14:30 ] SHENZHEN [ 19:40 ] 123456756.67%
G55284320XINING [ 14:30 ] SHENZHEN [ 19:40 ] 123456756.67%
MF1104320XINING [ 14:30 ] SHENZHEN [ 19:40 ] 123456760.00%
MF1104320XINING [ 14:30 ] SHENZHEN [ 19:40 ] 123456760.00%
CZ3214320XINING [ 14:30 ] SHENZHEN [ 19:40 ] 123456760.00%
CZ3214320XINING [ 14:30 ] SHENZHEN [ 19:40 ] 123456760.00%
CZ6327321DALIAN INTERNATIONAL [ 13:50 ] SHENZHEN [ 17:15 ] ....5..60.00%
HU7718JETDALIAN INTERNATIONAL [ 07:00 ] SHENZHEN [ 11:55 ] 1......76.67%
KY9632320DALIAN INTERNATIONAL [ 17:10 ] SHENZHEN [ 22:05 ] 1......20.00%
CA3642320DALIAN INTERNATIONAL [ 17:10 ] SHENZHEN [ 22:05 ] 1......20.00%
ZH9632320DALIAN INTERNATIONAL [ 17:10 ] SHENZHEN [ 22:05 ] 1......20.00%
ZH9632320DALIAN INTERNATIONAL [ 17:10 ] SHENZHEN [ 21:55 ] .23456720.00%
CA3642320DALIAN INTERNATIONAL [ 17:10 ] SHENZHEN [ 21:55 ] .23456720.00%
KY9632320DALIAN INTERNATIONAL [ 17:10 ] SHENZHEN [ 21:55 ] .23456720.00%
KY9334738YICHANG [ 22:15 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 1.3456780.00%
CA3476738YICHANG [ 22:15 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 1.3456780.00%
ZH9334738YICHANG [ 22:15 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 1.3456780.00%
KY9334738YICHANG [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2.....80.00%
CA3476738YICHANG [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2.....80.00%
ZH9334738YICHANG [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:40 ] .2.....80.00%
KY9332738YICHANG [ 11:30 ] SHENZHEN [ 13:30 ] 123456776.67%
CA3474738YICHANG [ 11:30 ] SHENZHEN [ 13:30 ] 123456776.67%
MF1498320HANZHONG CHENGGU [ 13:00 ] SHENZHEN [ 15:25 ] ...4...83.33%
CZ3676320HANZHONG CHENGGU [ 13:00 ] SHENZHEN [ 15:25 ] ...4...83.33%
MF1498320HANZHONG CHENGGU [ 12:55 ] SHENZHEN [ 15:25 ] .2....783.33%
CZ3676320HANZHONG CHENGGU [ 12:55 ] SHENZHEN [ 15:25 ] .2....783.33%
HU7752333CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 17:45 ] SHENZHEN [ 20:05 ] .2.....46.67%
CA433733ACHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 08:30 ] SHENZHEN [ 10:55 ] .2.....93.33%
CZ3434JETCHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:35 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ..3....50.00%
EU2201319CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 15:05 ] SHENZHEN [ 19:00 ] 123456783.33%
MU3629321CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:35 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 123456750.00%
MF1274321CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:35 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 123456750.00%
3U3034321CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:35 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 123456750.00%
CZ3434321CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 22:35 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 123456750.00%
DZ6250738SHIYAN WUDANGSHAN [ 09:30 ] SHENZHEN [ 11:55 ] 123456776.67%
DZ6238738JINING QUFU [ 22:40 ] SHENZHEN [ 01:05 ] 1.3.5.740.00%
CA3931319NYINGCHI [ 10:00 ] SHENZHEN [ 16:30 ] 123456773.33%
TV9831319NYINGCHI [ 10:00 ] SHENZHEN [ 16:30 ] 123456773.33%
HU7743738KASHGAR [ 17:05 ] SHENZHEN [ 01:10 ] 123456770.00%
MU4787320URUMQI [ 17:05 ] SHENZHEN [ 23:55 ] .234.6760.00%
MF1706320URUMQI [ 17:05 ] SHENZHEN [ 23:55 ] .234.6760.00%
CZ3912320URUMQI [ 17:05 ] SHENZHEN [ 23:55 ] .234.6760.00%
KY9240320URUMQI [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:15 ] 123456770.00%
CA3540320URUMQI [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:15 ] 123456770.00%
ZH9240320URUMQI [ 17:00 ] SHENZHEN [ 23:15 ] 123456770.00%
MF1706320URUMQI [ 16:55 ] SHENZHEN [ 23:55 ] 1...5..60.00%
MU4787320URUMQI [ 16:55 ] SHENZHEN [ 23:55 ] 1...5..60.00%
CA3876738MIANYANG [ 23:15 ] SHENZHEN [ 01:55 ] ....5..46.67%
KY9954738MIANYANG [ 23:15 ] SHENZHEN [ 01:55 ] ....5..46.67%
ZH9954738MIANYANG [ 23:15 ] SHENZHEN [ 01:55 ] ....5..46.67%
DZ6256738MIANYANG [ 22:30 ] SHENZHEN [ 01:05 ] .2.4.6.30.00%
KY9954738MIANYANG [ 22:20 ] SHENZHEN [ 01:10 ] ...4.6.46.67%
CA3876738MIANYANG [ 22:20 ] SHENZHEN [ 01:10 ] ...4.6.46.67%
ZH9954738MIANYANG [ 22:20 ] SHENZHEN [ 01:10 ] ...4.6.46.67%
KY9954738MIANYANG [ 21:20 ] SHENZHEN [ 23:55 ] .2.....46.67%
G5263HJETLUZHOU [ 10:20 ] SHENZHEN [ 16:35 ] 1.3.5.7100.00%
MF1907320LUZHOU [ 23:05 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 123456726.67%
CZ6248320LUZHOU [ 23:05 ] SHENZHEN [ 01:00 ] 123456726.67%
CZ6248JETLUZHOU [ 23:05 ] SHENZHEN [ 01:00 ] ..3....26.67%
MF4179320NANCHONG [ 20:00 ] SHENZHEN [ 22:15 ] 123456776.67%
CZ6550320NANCHONG [ 20:00 ] SHENZHEN [ 22:15 ] 123456776.67%
MF4518321NANCHONG [ 12:10 ] SHENZHEN [ 14:25 ] 123456776.67%
CZ6970321NANCHONG [ 12:10 ] SHENZHEN [ 14:25 ] 123456776.67%
CZ6550321NANCHONG [ 20:00 ] SHENZHEN [ 22:15 ] 1......76.67%
CZ6550JETNANCHONG [ 20:00 ] SHENZHEN [ 22:15 ] .2.....76.67%
MU5341320YANTAI PENGLAI [ 09:00 ] SHENZHEN [ 14:30 ] ....5..56.67%
CZ9653320YANTAI PENGLAI [ 09:00 ] SHENZHEN [ 14:30 ] 123456756.67%
CZ9653320YANTAI PENGLAI [ 09:00 ] SHENZHEN [ 14:30 ] 123456756.67%
MU5341320YANTAI PENGLAI [ 09:00 ] SHENZHEN [ 14:30 ] 123456756.67%
MU5341320YANTAI PENGLAI [ 09:00 ] SHENZHEN [ 14:30 ] 123456756.67%
SC9642738YANTAI PENGLAI [ 17:30 ] SHENZHEN [ 20:50 ] 123456756.67%
KY9642738YANTAI PENGLAI [ 17:30 ] SHENZHEN [ 20:50 ] 123456756.67%
CA3646738YANTAI PENGLAI [ 17:30 ] SHENZHEN [ 20:50 ] 123456756.67%
9C8528320ZUNYI XINZHOU [ 23:00 ] SHENZHEN [ 00:55 ] .2.4.6.90.00%
GJ8796320ZUNYI XINZHOU [ 23:35 ] SHENZHEN [ 01:20 ] 1.3.5.770.00%
MF4185320ZUNYI XINZHOU [ 20:25 ] SHENZHEN [ 22:10 ] 123456766.67%
CZ6558320ZUNYI XINZHOU [ 20:25 ] SHENZHEN [ 22:10 ] 123456766.67%
MU5763JETDALI [ 18:20 ] SHENZHEN [ 00:10 ] 123456766.67%
MU5763JETDALI [ 18:00 ] SHENZHEN [ 23:50 ] ...4...66.67%
MU4104738SHENYANG [ 15:25 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
CZ5042738SHENYANG [ 15:25 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
NS8070738SHENYANG [ 15:25 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
MF8070738SHENYANG [ 15:25 ] SHENZHEN [ 21:20 ] 123456750.00%
HU7730738SHENYANG [ 14:10 ] SHENZHEN [ 21:00 ] .2.4.6.26.67%
HU7730738SHENYANG [ 13:50 ] SHENZHEN [ 21:00 ] 1.3.5.726.67%
MF1956320SHENYANG [ 13:25 ] SHENZHEN [ 19:10 ] 123456746.67%
CZ6303320SHENYANG [ 13:25 ] SHENZHEN [ 19:10 ] 123456746.67%
KY9910320WENZHOU LONGWAN [ 23:45 ] SHENZHEN [ 01:45 ] .2.....65.22%
CA3554320WENZHOU LONGWAN [ 23:45 ] SHENZHEN [ 01:45 ] .2.....65.22%
ZH9910320WENZHOU LONGWAN [ 23:45 ] SHENZHEN [ 01:45 ] .2.....65.22%
KY9910320WENZHOU LONGWAN [ 23:10 ] SHENZHEN [ 01:10 ] 1.....765.22%
CA3554320WENZHOU LONGWAN [ 23:10 ] SHENZHEN [ 01:10 ] 1.....765.22%
ZH9910320WENZHOU LONGWAN [ 23:10 ] SHENZHEN [ 01:10 ] 1.....765.22%
KY9910320WENZHOU LONGWAN [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:20 ] ..3.5..65.22%
CA3554320WENZHOU LONGWAN [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:20 ] ..3.5..65.22%
ZH9316738HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] SHENZHEN [ 01:05 ] ......783.33%
KY9316738HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] SHENZHEN [ 01:05 ] ......783.33%
CA3436738HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:55 ] SHENZHEN [ 01:05 ] ......783.33%
ZH9314319HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:35 ] SHENZHEN [ 00:50 ] .23..6.73.33%
ZH9314319HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:35 ] SHENZHEN [ 00:50 ] 1..45.773.33%
CA3430319HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:35 ] SHENZHEN [ 00:50 ] .23..6.73.33%
CA3430319HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:35 ] SHENZHEN [ 00:50 ] 1..45.773.33%
KY9314319HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 23:35 ] SHENZHEN [ 00:50 ] 1..45.773.33%
CA1189738WEIHAI [ 16:15 ] SHENZHEN [ 20:50 ] 123456746.67%
SC1189738WEIHAI [ 16:15 ] SHENZHEN [ 20:50 ] 123456746.67%
MU2878JETHOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:45 ] SHENZHEN [ 22:40 ] ..3....53.33%
ZH912873FHOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 13:55 ] SHENZHEN [ 18:40 ] ...4...26.67%
Y87562738HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 20:10 ] SHENZHEN [ 23:20 ] ...4...33.33%
Y87562738HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 20:10 ] SHENZHEN [ 23:20 ] .2.....33.33%
MU2878325HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 16:45 ] SHENZHEN [ 22:40 ] 123456753.33%
KY9128320HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 13:55 ] SHENZHEN [ 18:40 ] 123456726.67%
CA3428320HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 13:55 ] SHENZHEN [ 18:40 ] 123456726.67%
ZH9128320HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 13:55 ] SHENZHEN [ 18:40 ] 123456726.67%
MF187832ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456710.00%
MF187832ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456710.00%
CZ621132ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456710.00%
CZ621132ENINGBO [ 21:40 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456710.00%
Y87722738NINGBO [ 19:55 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 123456710.00%
HU7722738NINGBO [ 19:55 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 123456710.00%
MU5243320NINGBO [ 14:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] .2.4.6.43.33%
MU5243320NINGBO [ 14:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] 1.3.5.743.33%
CA8233JETWUHAN [ 09:00 ] SHENZHEN [ 10:55 ] ...4...90.00%
MU2557JETWUHAN [ 18:35 ] SHENZHEN [ 20:25 ] ..3....66.67%
ZH912873FWUHAN [ 16:50 ] SHENZHEN [ 18:40 ] ...4...26.67%
CZ3355JETWUHAN [ 15:55 ] SHENZHEN [ 17:50 ] ..3....60.00%
MU3087JETWUHAN [ 15:55 ] SHENZHEN [ 17:50 ] ..3....60.00%
MF1706320WUHAN [ 21:55 ] SHENZHEN [ 23:55 ] 1...5..56.67%
MF1706320WUHAN [ 21:55 ] SHENZHEN [ 23:55 ] .234.6756.67%
MU4787320WUHAN [ 21:55 ] SHENZHEN [ 23:55 ] 1...5..56.67%
HO1260320LIJIANG [ 20:40 ] SHENZHEN [ 00:55 ] 123456790.00%
MF1290320LIJIANG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 23:35 ] 1234..786.67%
MU4690320LIJIANG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 23:35 ] 1234..786.67%
CZ3452320LIJIANG [ 19:15 ] SHENZHEN [ 23:35 ] 1234..786.67%
KY9944320LIJIANG [ 20:00 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123.56793.33%
CA3332320LIJIANG [ 20:00 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123.56793.33%
ZH9944320LIJIANG [ 20:00 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123.56793.33%
ZH9944320LIJIANG [ 19:25 ] SHENZHEN [ 21:50 ] ...4...93.33%
MF1412JETTAIYUAN [ 15:10 ] SHENZHEN [ 20:05 ] 123456780.00%
CZ3584JETTAIYUAN [ 15:10 ] SHENZHEN [ 20:05 ] 123456780.00%
KY9134320TAIYUAN [ 20:45 ] SHENZHEN [ 23:45 ] 123456746.67%
CA3434320TAIYUAN [ 20:45 ] SHENZHEN [ 23:45 ] 123456746.67%
ZH9134320TAIYUAN [ 20:45 ] SHENZHEN [ 23:45 ] 123456746.67%
HU7325738TAIYUAN [ 19:40 ] SHENZHEN [ 22:30 ] 123456760.00%
CZ9107JETTAIYUAN [ 16:05 ] SHENZHEN [ 18:50 ] 123456756.67%
MU2363JETTAIYUAN [ 16:05 ] SHENZHEN [ 18:50 ] 123456756.67%
ZH994ZJETQUZHOU [ 09:15 ] SHENZHEN [ 11:10 ] ...4...50.00%
ZH9940JETQUZHOU [ 21:40 ] SHENZHEN [ 22:35 ] ..3....46.67%
KY9940738QUZHOU [ 20:40 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123456746.67%
CA3850738QUZHOU [ 20:40 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123456746.67%
ZH9940738QUZHOU [ 20:40 ] SHENZHEN [ 22:35 ] 123456746.67%
CA436TJETDAZHOU HESHI [ 10:40 ] SHENZHEN [ 12:40 ] ...4...100.00%
CA436T319DAZHOU HESHI [ 10:40 ] SHENZHEN [ 12:40 ] ...4...100.00%
CA4366JETDAZHOU HESHI [ 17:50 ] SHENZHEN [ 20:00 ] ..3....60.00%
TV6396319DAZHOU HESHI [ 17:50 ] SHENZHEN [ 20:00 ] 123456760.00%
ZH4366319DAZHOU HESHI [ 17:50 ] SHENZHEN [ 20:00 ] 123456760.00%
CA4366319DAZHOU HESHI [ 17:50 ] SHENZHEN [ 20:00 ] 123456760.00%
CA137173LTIANJIN [ 07:50 ] SHENZHEN [ 11:05 ] .2.....80.00%
DZ6248738TIANJIN [ 13:00 ] SHENZHEN [ 18:00 ] .2.....-%
KY9124739TIANJIN [ 19:40 ] SHENZHEN [ 22:55 ] 123456740.00%
CA3424739TIANJIN [ 19:40 ] SHENZHEN [ 22:55 ] 123456740.00%
ZH9124739TIANJIN [ 19:40 ] SHENZHEN [ 22:55 ] 123456740.00%
MF8379738TIANJIN [ 17:45 ] SHENZHEN [ 21:05 ] 123456753.33%
CZ5283738TIANJIN [ 17:45 ] SHENZHEN [ 21:05 ] 123456753.33%
CZ5283738TIANJIN [ 17:45 ] SHENZHEN [ 21:05 ] 123456753.33%
HU7722738QINGDAO [ 17:10 ] SHENZHEN [ 22:00 ] 123456710.34%
MU5243320QINGDAO [ 12:10 ] SHENZHEN [ 16:40 ] 1.3.5.743.33%
MU5243320QINGDAO [ 11:55 ] SHENZHEN [ 16:40 ] .2.4.6.43.33%
ZH9745320QINGDAO [ 11:15 ] SHENZHEN [ 16:05 ] 123456727.78%
SC4731738QINGDAO [ 07:30 ] SHENZHEN [ 12:00 ] 123456770.00%
CA4731738QINGDAO [ 07:30 ] SHENZHEN [ 12:00 ] 123456770.00%
ZH3023738QINGDAO [ 07:30 ] SHENZHEN [ 12:00 ] 123456770.00%
CZ3964320QINGDAO [ 21:25 ] SHENZHEN [ 00:45 ] ..3.5.753.33%
MU575973HKUNMING CHANGSHUI [ 10:00 ] SHENZHEN [ 12:10 ] ....5..93.33%
CZ6924321KUNMING CHANGSHUI [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:25 ] ...4...56.67%
MU5785JETKUNMING CHANGSHUI [ 13:25 ] SHENZHEN [ 17:30 ] .2.....72.41%
MU5785737KUNMING CHANGSHUI [ 13:25 ] SHENZHEN [ 17:30 ] .2.4.6.72.41%
CZ9638737KUNMING CHANGSHUI [ 13:25 ] SHENZHEN [ 17:30 ] .2.4.6.72.41%
CZ6924321KUNMING CHANGSHUI [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 123456756.67%
MU4646321KUNMING CHANGSHUI [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 123456756.67%
MF4478321KUNMING CHANGSHUI [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 123456756.67%
ZH9898JETHEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 20:20 ] SHENZHEN [ 22:40 ] ..3....70.00%
PN6322320HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 23:25 ] SHENZHEN [ 01:35 ] 123456744.83%
MF1394320HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:30 ] ......773.33%
CZ3566320HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 21:15 ] SHENZHEN [ 23:30 ] ......773.33%
KY9898738HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 20:20 ] SHENZHEN [ 22:40 ] 123456770.00%
CA3338738HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 20:20 ] SHENZHEN [ 22:40 ] 123456770.00%
ZH9898738HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 20:20 ] SHENZHEN [ 22:40 ] 123456770.00%
MF1394320HEFEI XINQIAO INTERNATIONAL [ 19:40 ] SHENZHEN [ 21:55 ] ..3....73.33%
MF4089320CHANGDE [ 07:20 ] SHENZHEN [ 08:50 ] 123456793.33%
CZ6446320CHANGDE [ 07:20 ] SHENZHEN [ 08:50 ] 123456793.33%
CZ6446319CHANGDE [ 20:45 ] SHENZHEN [ 22:15 ] 1......93.33%
ZH9520320JINGDEZHEN LUOJIA [ 10:50 ] SHENZHEN [ 12:45 ] ....5..50.00%
KY9520320JINGDEZHEN LUOJIA [ 10:50 ] SHENZHEN [ 12:45 ] 123456750.00%
CA3820320JINGDEZHEN LUOJIA [ 10:50 ] SHENZHEN [ 12:45 ] 123456750.00%
ZH9520320JINGDEZHEN LUOJIA [ 10:50 ] SHENZHEN [ 12:45 ] 123456750.00%
ZH952032FJINGDEZHEN LUOJIA [ 10:50 ] SHENZHEN [ 12:45 ] ...4...50.00%
ZH9520320JINGDEZHEN LUOJIA [ 10:50 ] SHENZHEN [ 12:45 ] ..3....50.00%
ZH952032FJINGDEZHEN LUOJIA [ 10:50 ] SHENZHEN [ 12:45 ] .2.....50.00%
9C8700320CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 20:55 ] SHENZHEN [ 01:25 ] 123456763.33%
CZ3964320CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 18:35 ] SHENZHEN [ 00:45 ] ..3.5.756.67%
MF1746320CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 18:35 ] SHENZHEN [ 00:45 ] ..3.5.756.67%
CZ396432ECHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 18:35 ] SHENZHEN [ 00:35 ] 1......56.67%
MF174632ECHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 18:35 ] SHENZHEN [ 00:35 ] 1......56.67%
DZ6218738CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 17:50 ] SHENZHEN [ 00:05 ] 123456720.00%
CZ3990320CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 17:30 ] SHENZHEN [ 23:10 ] .2.4.6.26.67%
MF1772320CHANGCHUN LONGJIA INTERNATIONAL [ 17:30 ] SHENZHEN [ 23:10 ] .2.4.6.26.67%
CA3462738CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:45 ] SHENZHEN [ 01:20 ] 123456723.33%
KY9934738CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:45 ] SHENZHEN [ 01:20 ] 123456723.33%
ZH9934738CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:45 ] SHENZHEN [ 01:20 ] 123456723.33%
MF1204320CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:45 ] .2.4.6.23.33%
MU3151320CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:45 ] .2.4.6.23.33%
CZ3352320CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:45 ] .2.4.6.23.33%
MF1204320CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:05 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 1.3.5.723.33%
MU3151320CHANGZHOU BENNIU INTERNATIONAL [ 22:05 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 1.3.5.723.33%
CZ3743321HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 09:00 ] SHENZHEN [ 15:50 ] ....5..60.00%
CZ621132EHARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:45 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456713.33%
MF187832EHARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:45 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456713.33%
MF187832EHARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:45 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456713.33%
CZ621132EHARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 17:45 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456713.33%
HU7754738HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 16:05 ] SHENZHEN [ 22:15 ] .234...30.00%
HU7754738HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 16:05 ] SHENZHEN [ 22:15 ] 1...56730.00%
Y87754738HARBIN TAIPING INTERNATIONAL [ 16:05 ] SHENZHEN [ 22:15 ] .234...30.00%
MF1140320GANZHOU HUANGJIN [ 11:35 ] SHENZHEN [ 12:55 ] 12.4.6786.67%
CZ3256320GANZHOU HUANGJIN [ 11:35 ] SHENZHEN [ 12:55 ] 12.4.6786.67%
CZ3256321GANZHOU HUANGJIN [ 11:35 ] SHENZHEN [ 12:55 ] .2.....86.67%
CZ3256320GANZHOU HUANGJIN [ 11:35 ] SHENZHEN [ 12:55 ] .....6.86.67%
CZ3256320GANZHOU HUANGJIN [ 11:35 ] SHENZHEN [ 12:55 ] ......786.67%
CZ3256320GANZHOU HUANGJIN [ 11:35 ] SHENZHEN [ 12:55 ] ...4...86.67%
MU5954JETTENGCHONG [ 10:10 ] SHENZHEN [ 16:10 ] .23456.74.07%
KY9948320TENGCHONG [ 18:00 ] SHENZHEN [ 20:40 ] 123456790.00%
CA3864320TENGCHONG [ 18:00 ] SHENZHEN [ 20:40 ] 123456790.00%
ZH9948320TENGCHONG [ 18:00 ] SHENZHEN [ 20:40 ] 123456790.00%
MU5954JETTENGCHONG [ 10:10 ] SHENZHEN [ 16:10 ] ..3....74.07%
MU5954JETTENGCHONG [ 10:10 ] SHENZHEN [ 16:10 ] .....6.74.07%
MU5954JETTENGCHONG [ 10:10 ] SHENZHEN [ 16:10 ] ....5..74.07%
MU5954JETTENGCHONG [ 10:10 ] SHENZHEN [ 16:10 ] ..3....74.07%
ZH9924JETNANTONG [ 13:30 ] SHENZHEN [ 16:05 ] ...4...76.67%
KY9922320NANTONG [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:00 ] 1......50.00%
CA3824320NANTONG [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:00 ] 1......50.00%
ZH9922320NANTONG [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:00 ] 1......50.00%
KY9922320NANTONG [ 20:25 ] SHENZHEN [ 22:55 ] .23456750.00%
CA3824320NANTONG [ 20:25 ] SHENZHEN [ 22:55 ] .23456750.00%
ZH9922320NANTONG [ 20:25 ] SHENZHEN [ 22:55 ] .23456750.00%
ZH9745320NANTONG [ 13:30 ] SHENZHEN [ 16:05 ] 123456727.78%
9C8614320CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 09:40 ] SHENZHEN [ 12:00 ] 123456796.67%
CA434573NCHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 18:45 ] SHENZHEN [ 21:05 ] ...4...80.00%
HU7358JETCHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 16:15 ] SHENZHEN [ 18:25 ] ..3....80.00%
CA434573GCHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 18:45 ] SHENZHEN [ 21:05 ] .2.....80.00%
PN6229320CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 23:45 ] SHENZHEN [ 01:50 ] 123456756.67%
SC9430738CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:45 ] 123456776.67%
KY9430738CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:45 ] 123456776.67%
CA3730738CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 22:30 ] SHENZHEN [ 00:45 ] 123456776.67%
HU7066738XUZHOU [ 12:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] 1.3.5.720.00%
HU7066738XUZHOU [ 12:25 ] SHENZHEN [ 16:35 ] .2.4.6.20.00%
HU7068738XUZHOU [ 20:45 ] SHENZHEN [ 23:15 ] 1.3.5.720.00%
HU7068738XUZHOU [ 20:35 ] SHENZHEN [ 23:00 ] .2.4.6.20.00%
GJ8788320XUZHOU [ 19:15 ] SHENZHEN [ 21:45 ] 1.3.5.763.33%
HU7068JETXUZHOU [ 20:35 ] SHENZHEN [ 23:00 ] .2.....20.00%
HU7066JETXUZHOU [ 12:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] ..3....20.00%
HU7066JETXUZHOU [ 12:30 ] SHENZHEN [ 16:40 ] ......720.00%
MU4111738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 17:30 ] SHENZHEN [ 18:55 ] 123456766.67%
CZ5271738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 17:30 ] SHENZHEN [ 18:55 ] 123456766.67%
NS8367738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 17:30 ] SHENZHEN [ 18:55 ] 123456766.67%
MF8367738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 17:30 ] SHENZHEN [ 18:55 ] 123456766.67%
MU4109738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 07:25 ] SHENZHEN [ 08:45 ] 123456796.67%
CZ5215738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 07:25 ] SHENZHEN [ 08:45 ] 123456796.67%
NS8341738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 07:25 ] SHENZHEN [ 08:45 ] 123456796.67%
MF8341738FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 07:25 ] SHENZHEN [ 08:45 ] 123456796.67%
ZH951432FSHANGHAIPUDONG [ 19:40 ] SHENZHEN [ 22:30 ] ....5..76.67%
MU5361325SHANGHAIPUDONG [ 21:25 ] SHENZHEN [ 00:10 ] ....5..43.33%
ZH950432FSHANGHAIPUDONG [ 13:10 ] SHENZHEN [ 15:45 ] ....5..63.33%
ZH950232FSHANGHAIPUDONG [ 11:35 ] SHENZHEN [ 14:25 ] ....5..83.33%
CZ3832320SHANGHAIPUDONG [ 17:40 ] SHENZHEN [ 20:30 ] ....5..40.00%
HU7208738SHANGHAIPUDONG [ 11:55 ] SHENZHEN [ 14:40 ] ....5..46.67%
ZH951832FSHANGHAIPUDONG [ 21:30 ] SHENZHEN [ 00:15 ] ....5..26.67%
CZ6756320SHANGHAIPUDONG [ 19:55 ] SHENZHEN [ 22:45 ] ....5..46.67%
CZ3743321HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 13:35 ] SHENZHEN [ 15:50 ] ....5..60.00%
CZ3366321HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 07:50 ] SHENZHEN [ 10:05 ] 1......76.67%
CZ3564JETHANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 20:45 ] SHENZHEN [ 23:05 ] ..3....50.00%
HU7098738HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 23:25 ] SHENZHEN [ 01:40 ] .2.4.6.57.14%
CZ5018738HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:35 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 12345673.33%
MU4102738HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:35 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 12345673.33%
NS8044738HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:35 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 12345673.33%
MF8044738HANGZHOU XIAOSHAN INTERNATIONAL [ 21:35 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 12345673.33%
G55321738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] SHENZHEN [ 21:15 ] 123456760.00%
G55321738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] SHENZHEN [ 21:15 ] 123456760.00%
MF4022738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] SHENZHEN [ 21:15 ] 123456763.33%
MF4022738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] SHENZHEN [ 21:15 ] 123456763.33%
CZ6371738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] SHENZHEN [ 21:15 ] 123456763.33%
CZ6371738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 19:30 ] SHENZHEN [ 21:15 ] 123456763.33%
GS7342738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 18:00 ] SHENZHEN [ 19:45 ] 123456780.00%
HU7342738GUIYANG LONGDONGBAO INTERNATIONAL [ 18:00 ] SHENZHEN [ 19:45 ] 123456780.00%
PN6334320JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 22:50 ] SHENZHEN [ 01:40 ] 12.456726.67%
ZH9906738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 22:50 ] SHENZHEN [ 01:35 ] 123456720.00%
KY9906738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 22:50 ] SHENZHEN [ 01:35 ] 123456720.00%
CA3470738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 22:50 ] SHENZHEN [ 01:35 ] 123456720.00%
SC9906738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 22:50 ] SHENZHEN [ 01:35 ] 123456720.00%
HU7716738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 21:10 ] SHENZHEN [ 23:55 ] 123456710.00%
Y87716738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 21:10 ] SHENZHEN [ 23:55 ] 123456710.00%
SC1189738JINAN YAOQIANG INTERNATIONAL [ 18:05 ] SHENZHEN [ 20:50 ] 123456746.67%
9C8754320XIAN [ 10:55 ] SHENZHEN [ 13:40 ] 123456786.67%
MU2325320XIAN [ 09:45 ] SHENZHEN [ 12:35 ] 1......83.33%
DZ6232738XIAN [ 15:10 ] SHENZHEN [ 19:55 ] ..34..779.31%
CZ9087320XIAN [ 07:30 ] SHENZHEN [ 11:35 ] 123456783.33%
JR2319320XIAN [ 07:30 ] SHENZHEN [ 11:35 ] 123456783.33%
MU2319320XIAN [ 07:30 ] SHENZHEN [ 11:35 ] 123456783.33%
CA3504320XIAN [ 22:30 ] SHENZHEN [ 01:20 ] 123456770.00%
ZH9216320XIAN [ 22:30 ] SHENZHEN [ 01:20 ] 123456770.00%
9C8955320SHANGHAI [ 21:40 ] SHENZHEN [ 00:15 ] 123456753.33%
9C8949320SHANGHAI [ 16:25 ] SHENZHEN [ 19:00 ] 123456783.33%
9C8775320SHANGHAI [ 14:15 ] SHENZHEN [ 16:50 ] 123456773.33%
9C8881320SHANGHAI [ 10:25 ] SHENZHEN [ 13:00 ] 123456786.67%
9C8917320SHANGHAI [ 06:30 ] SHENZHEN [ 08:55 ] 123456796.67%
CZ6584321SHANGHAI [ 19:20 ] SHENZHEN [ 21:45 ] ....5..43.33%
CZ3558321SHANGHAI [ 15:50 ] SHENZHEN [ 18:20 ] ....5..60.00%
CZ3552333SHANGHAI [ 19:55 ] SHENZHEN [ 22:30 ] ....5..33.33%
ZH9106320BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 16:45 ] SHENZHEN [ 20:15 ] ....5..23.33%
HU7707333BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 22:05 ] SHENZHEN [ 01:30 ] ....5..26.67%
CA1337330BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 18:00 ] SHENZHEN [ 21:35 ] ....5..16.67%
CZ3194321BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 08:10 ] SHENZHEN [ 11:40 ] ....5..70.00%
ZH9108739BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 19:15 ] SHENZHEN [ 22:50 ] ....5..36.67%
CZ3154321BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 18:00 ] SHENZHEN [ 21:30 ] ....5..26.67%
CZ3192333BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 09:55 ] SHENZHEN [ 13:30 ] ....5..33.33%
CZ3160333BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 15:00 ] SHENZHEN [ 18:30 ] ....5..26.67%
HU7256JETZHENGZHOU [ 19:50 ] SHENZHEN [ 22:05 ] ..3....36.67%
CZ3973JETZHENGZHOU [ 17:50 ] SHENZHEN [ 20:20 ] ..3....36.67%
DZ6250738ZHENGZHOU [ 07:35 ] SHENZHEN [ 11:55 ] 123456776.67%
Y87566738ZHENGZHOU [ 22:20 ] SHENZHEN [ 00:35 ] 123456716.67%
DZ6264738ZHENGZHOU [ 21:50 ] SHENZHEN [ 00:05 ] .2.4.6.15.38%
DZ6244738ZHENGZHOU [ 21:50 ] SHENZHEN [ 00:05 ] 1.3.5.722.22%
HU7756738ZHENGZHOU [ 21:35 ] SHENZHEN [ 23:50 ] 123456710.00%
CZ6390738ZHENGZHOU [ 20:20 ] SHENZHEN [ 22:50 ] 1.3.5.733.33%

China Flights Schedule