Current Position:Home>>Flights>>CHANGZHI WANGCUN Flight Schedule

China Flights

* Please enter the relevant city name or IATA airport code.
Origin Destination
* Otherwise please select the relevant airport from the list.

CHANGZHI WANGCUN Flight Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
SC2921CR9CHANGZHI WANGCUN [ 18:30 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:10 ] .2.4.6.83.33%
3U2071CR9CHANGZHI WANGCUN [ 18:30 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:10 ] .2.4.6.83.33%
CZ5949CR9CHANGZHI WANGCUN [ 18:30 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:10 ] .2.4.6.83.33%
G52921CR9CHANGZHI WANGCUN [ 18:30 ] DALIAN INTERNATIONAL [ 20:10 ] .2.4.6.83.33%
G5288MJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL [ 19:25 ] 123456782.14%
G5269HJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] WUZHOU [ 19:25 ] 1.3.5.7-%
HU7355737CHANGZHI WANGCUN [ 16:35 ] XIAMEN [ 18:50 ] .2.4.6.83.33%
3U2030CR9CHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:15 ] 123456786.67%
SC2688CR9CHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:15 ] 123456786.67%
CA5828CR9CHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:15 ] 123456786.67%
CZ5836CR9CHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:15 ] 123456786.67%
G52688CR9CHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] CHONGQING JIANGBEI INTERNATIONAL [ 14:15 ] 123456790.00%
TV6294319CHANGZHI WANGCUN [ 21:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:45 ] ....5..90.00%
ZH4180319CHANGZHI WANGCUN [ 21:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:45 ] ....5..90.00%
CA4180319CHANGZHI WANGCUN [ 21:40 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:45 ] ....5..90.00%
TV6294319CHANGZHI WANGCUN [ 21:15 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:25 ] ..3....90.00%
ZH4180319CHANGZHI WANGCUN [ 21:15 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:25 ] ..3....90.00%
CA4180319CHANGZHI WANGCUN [ 21:15 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:25 ] ..3....90.00%
TV6294319CHANGZHI WANGCUN [ 21:15 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:20 ] 1.....790.00%
ZH4180319CHANGZHI WANGCUN [ 21:15 ] CHENGDU SHUANGLIU INTERNATIONAL [ 23:20 ] 1.....790.00%
HU7795738CHANGZHI WANGCUN [ 12:35 ] TIANJIN [ 13:45 ] ......7100.00%
DR5315737CHANGZHI WANGCUN [ 17:40 ] TIANJIN [ 18:55 ] .2.4.6.92.86%
HU7795737CHANGZHI WANGCUN [ 12:40 ] TIANJIN [ 13:50 ] 1.3.5..100.00%
HU7795737CHANGZHI WANGCUN [ 12:35 ] TIANJIN [ 13:45 ] ......7100.00%
HU7795738CHANGZHI WANGCUN [ 12:40 ] TIANJIN [ 13:50 ] ....5..100.00%
G5268MJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] SHANGHAI [ 20:05 ] 123456788.89%
HO1140320CHANGZHI WANGCUN [ 11:05 ] SHANGHAIPUDONG [ 12:50 ] ......763.33%
HO1140320CHANGZHI WANGCUN [ 11:05 ] SHANGHAIPUDONG [ 12:50 ] 123456763.33%
HO1140320CHANGZHI WANGCUN [ 11:05 ] SHANGHAIPUDONG [ 12:50 ] 123456763.33%
HO1140320CHANGZHI WANGCUN [ 11:05 ] SHANGHAIPUDONG [ 12:50 ] .....6.63.33%
HO1140320CHANGZHI WANGCUN [ 11:05 ] SHANGHAIPUDONG [ 12:50 ] ....5..63.33%
HO1140320CHANGZHI WANGCUN [ 11:05 ] SHANGHAIPUDONG [ 12:50 ] ...4...63.33%
GS8952190CHANGZHI WANGCUN [ 19:50 ] NANNING [ 22:30 ] 1.3.5.773.33%
GX8952190CHANGZHI WANGCUN [ 19:50 ] NANNING [ 22:30 ] 1.3.5.773.33%
G5433AJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] KUNMING CHANGSHUI [ 17:20 ] 1234567100.00%
DR5316737CHANGZHI WANGCUN [ 22:00 ] KUNMING CHANGSHUI [ 00:55 ] .2.4.6.64.29%
KN292673SCHANGZHI WANGCUN [ 10:35 ] BEIJING NANYUAN [ 11:45 ] ......783.33%
KN292673SCHANGZHI WANGCUN [ 10:35 ] BEIJING NANYUAN [ 11:45 ] 123456783.33%
KN292673SCHANGZHI WANGCUN [ 10:35 ] BEIJING NANYUAN [ 11:45 ] .....6.83.33%
KN292673SCHANGZHI WANGCUN [ 10:35 ] BEIJING NANYUAN [ 11:45 ] ....5..83.33%
KN292673SCHANGZHI WANGCUN [ 10:35 ] BEIJING NANYUAN [ 11:45 ] ...4...83.33%
SC2922CR9CHANGZHI WANGCUN [ 23:20 ] XIAN [ 00:30 ] .2.4.6.90.00%
3U2072CR9CHANGZHI WANGCUN [ 23:20 ] XIAN [ 00:30 ] .2.4.6.90.00%
CZ5950CR9CHANGZHI WANGCUN [ 23:20 ] XIAN [ 00:30 ] .2.4.6.90.00%
G52922CR9CHANGZHI WANGCUN [ 23:20 ] XIAN [ 00:30 ] .2.4.6.90.00%
HU7612738CHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:05 ] ...4...73.33%
HU7612738CHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:10 ] ....5..73.33%
HU7612738CHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:05 ] .2.4...73.33%
HU7612738CHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 00:55 ] 1.3..6.73.33%
HU7612738CHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:10 ] ....5..73.33%
HU7612738CHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:05 ] ...4...73.33%
HU7612738CHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 00:55 ] 1......73.33%
HU7612JETCHANGZHI WANGCUN [ 23:40 ] BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL [ 01:10 ] ....5..73.33%
G5269GJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL [ 17:40 ] 1.3.5.792.00%
HU7356737CHANGZHI WANGCUN [ 22:55 ] TAIYUAN [ 23:35 ] .2.4.6.80.00%
GS8951190CHANGZHI WANGCUN [ 17:00 ] TAIYUAN [ 17:40 ] 1.3.5.780.00%
GX8951190CHANGZHI WANGCUN [ 17:00 ] TAIYUAN [ 17:40 ] 1.3.5.780.00%
3U2029CR9CHANGZHI WANGCUN [ 09:40 ] TAIYUAN [ 10:15 ] .2.4.6.93.33%
CZ5835CR9CHANGZHI WANGCUN [ 09:40 ] TAIYUAN [ 10:15 ] .2.4.6.93.33%
SC2687CR9CHANGZHI WANGCUN [ 09:40 ] TAIYUAN [ 10:15 ] .2.4.6.93.33%
CA5827CR9CHANGZHI WANGCUN [ 09:40 ] TAIYUAN [ 10:15 ] .2.4.6.93.33%
G52687CR9CHANGZHI WANGCUN [ 09:40 ] TAIYUAN [ 10:15 ] .2.4.6.93.33%
G5435EJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] HECHI JINCHENGJIANG [ 19:15 ] 1.3.5.70.00%
HU7796738CHANGZHI WANGCUN [ 17:50 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:35 ] ......776.67%
G5272GJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 19:55 ] .2.4.6.100.00%
G5272GJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 19:50 ] 1.3.5..100.00%
HU7796737CHANGZHI WANGCUN [ 17:50 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:35 ] ......776.67%
HU7796737CHANGZHI WANGCUN [ 17:50 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:35 ] 1.3.5..76.67%
HU7796738CHANGZHI WANGCUN [ 17:50 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:35 ] ....5..76.67%
HU7796737CHANGZHI WANGCUN [ 17:50 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:35 ] ......776.67%
HU7796737CHANGZHI WANGCUN [ 17:50 ] HAIKOU MEILAN INTERNATIONAL [ 20:35 ] ....5..76.67%
G5269BJETCHANGZHI WANGCUN [ 12:20 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 18:10 ] 123456789.66%
MF1524319CHANGZHI WANGCUN [ 20:10 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 22:45 ] 123456.63.33%
CZ3706319CHANGZHI WANGCUN [ 20:10 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 22:45 ] 123456.63.33%
CZ3706JETCHANGZHI WANGCUN [ 20:10 ] GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL [ 22:45 ] ......763.33%
GS6660190CHANGZHI WANGCUN [ 20:30 ] HOHHOT BAITA INTERNATIONAL [ 21:45 ] .2.4.6.0.00%

China Flights Schedule